ดัชนีเชื่อมั่นโมเดิร์นเทรด Q2/64 ลดต่อเนื่อง กังวลโควิด-ล็อกดาวน์-กำลังซื้อหด

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 9, 2021 11:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการโมเดิร์นเทรด (Modern Trade Sentiment Index : MTSI) ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 อยู่ที่ระดับ 45.3 ลดลงจากไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ระดับ 46.3 ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบ 3 ที่มีการระบาดเป็นวงกว้างและรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน และผู้เสียชีวิตที่สูงต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และบริการต่างๆ รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยรัฐบาลปิดสถานประกอบการบางประเภท การขอให้ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ Work From Home ซึ่งทำให้ภาคธุรกิจประสบปัญหา หรือแรงงานขาดรายได้

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบอื่นๆ เช่น ความกังวลต่อแผนการกระจายวัคซีนที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งอาจทำให้สถานการณ์โควิด-19 ยืดยาวออกไป, เสถียรภาพด้านการเมืองที่ไม่มั่นคง นำมาซึ่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI), การแข่งขันของธุรกิจ E-commerce, ภาระหนี้สินของครัวเรือน, อัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับที่สูง ส่งผลต่อกำลังซื้อในประเทศ และสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้การบริโภคยังไม่มีการขยายตัว

ขณะที่ปัจจัยบวกที่มีผลต่อดัชนี MTSI ได้แก่ 1. ภาครัฐดำเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 เช่น โครงการคนละครึ่ง, เราชนะ, ม.33 เรารักกัน, เราเที่ยวด้วยกัน และโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและประคับประคองเศรษฐกิจไทย 2. การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เริ่มเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนการฉีดวัคซีนของทั้งโลกทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในระดับโลกปรับตัวดีขึ้น 3. มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ 4. การขยายตัวของธุรกิจ E-commerce 5. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.50% ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลที่ต้องการให้ช่วยแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยเฉพาะพื้นที่สาคัญทางเศรษฐกิจ

2. สร้างความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโควิด-19 และให้บริการตรวจเช็คโรคโควิด-19 กระจายสู่ประชาชนโดยทั่วทุกภูมิภาคให้เร็วที่สุดและมากที่สุด โดยเฉพาะเขตหรือจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก

3. รัฐบาลควรมีมาตรการดูแลและตรวจสอบร้านค้าที่ขึ้นราคาสินค้าแบบไม่มีเหตุผลในช่วงสถานการณ์โควิด เพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

4. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย ขอให้นำมาตรการ "ช้อปช่วยชาติ" กลับมาใช้ และเพิ่มวงเงินเป็น 100,000 บาท โดยไม่จำกัดหมวดสินค้า

ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการยังมีข้อเสนอแนะด้านนโยบาย หรือมาตรการที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคธุรกิจ Modern Trade โดยรวม ดังนี้

1. เร่งเรื่องดำเนินการฉีดวัคซีน การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

2. ปรับแผนประชาสัมพันธ์รณรงค์ใช้สินค้าไทยที่ผลิตโดยคนไทยที่ได้มาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ,OTOP

3. รัฐบาลควรส่งเสริมการขายในรูปแบบอนไลน์มากขึ้น โดยอาจมีมาตรการทางภาษี หรืองบประมาณสนับสนุนในการลดค่าใช้จ่ายด้านกระจายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ เพื่อไม่ให้ราคาสินค้าสูงเกินไปจากค่าขนส่งสินค้า เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในขณะนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ