AEC Council เห็นชอบยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล จ่อชงเวทีสุดยอดผู้นำปลายต.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday October 23, 2021 15:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

AEC Council เห็นชอบยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล จ่อชงเวทีสุดยอดผู้นำปลายต.ค.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 - 28 ตุลาคมนี้

โดยที่ประชุมได้รับทราบความสำเร็จการดำเนินงานของอาเซียนในปีนี้ โดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ ซึ่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก "เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง" (We Care, We Prepare, We Prosper) ได้แก่ 1) การจัดทำเครื่องมือประเมินต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTM Toolkit) เพื่อลดอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาค 2) การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคให้ยั่งยืน 3) การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาค และ 4) การจัดทำแผนดำเนินงานตามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการของข้อมูล และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะกลาง เพื่อให้อาเซียนสามารถเดินตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2568 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบและรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Circular Economy) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค แผนงานสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) โดยจะเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียน ยังได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีด้านดิจิทัลอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 เพื่อกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับพลวัตของโลก รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค. - ส.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 72,546 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 42,024 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 30,521 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ