กษ.ประสาน UAE รับรองกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยหลักขึ้นทะเบียนโรงงานแปรรูปไก่ส่งออก

ข่าวเศรษฐกิจ Friday March 11, 2022 14:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้เช้าพบกับนายเซฟ อัล ชารา (Mr. Saif Al Sharaa) ปลัดด้านเกษตรและอาหารของกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ ที่ทำการกระทรวงฯ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) โดยการเข้าพบครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการหารือระหว่าง รมว.เกษตรและสหกรณ์ของไทย กับ รมต.ด้านการค้าระหว่างประเทศ UAE ในประเด็นเรื่องการรับรองให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลัก ในการขึ้นทะเบียนรับรองโรงงานแปรรูปไก่ (system approach) เพื่อการส่งออกไปยังยูเออี

ในการเข้าพบครั้งนี้ ได้ยื่นหนังสือที่ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงนามให้แก่ปลัดด้านเกษตรและอาหารของ UAE โดยหวังว่าไทยและ UAE จะผลักดันการรับรองให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานหลักในการขึ้นทะเบียนรับรองโรงงานแปรรูปไก่ให้สำเร็จ ซึ่งหาก UAE พิจารณาตามข้อเสนอของฝ่ายไทย จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนและต่ออายุโรงงานส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย

ทั้งนี้ ในปี 2564 ไทยส่งออกสินค้าสัตว์ปีกไปยัง UAE ในปริมาณ 718.8 ตัน คิดเป็นมูลค่า 58.24 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังผลักดันให้ทั้งสองประเทศมีกลไกความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาภาคการเกษตร โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การจัดการน้ำ และที่ดิน รวมทั้งการทำเกษตรสีเขียว

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า UAE มีนโยบายเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของโลก (ทั้งทางบกและทางน้ำ) เพื่อเป็นศูนย์กลางส่งต่อไปยังทวีปต่างๆ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว สร้างความมั่นคงด้านอาหาร จึงต้องการเปิดตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรจากประเทศไทย โดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์มีชีวิตที่ผ่านมาตรฐานของ UAE โดยในเรื่องมาตรฐานทั้งหมด UAE ยินดีที่จะประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทย เพื่อให้สามารถส่งออกไปยัง UAE ได้ โดยมีสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอาบูดาบีช่วยประสานงาน

นอกจากนี้ UAE เสนอความร่วมมือด้านการส่งออกนมอูฐมายังประเทศไทยด้วย ซึ่งไทยและ UAE ได้เน้นย้ำความสำคัญของการส่งออกให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะมาตรฐาน UAE มาตรฐานสุขอนามัย และสุขอนามัยพืช และมาตรฐานฮาลาล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ