ก.เกษตรฯ จับมือส.อท.ชุดใหม่ ขับเคลื่อน 14 โครงการยกระดับภาคเกษตร

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday May 14, 2022 11:39 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรกอ.) นำคณะกรรมการ และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมกับนายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และคณะผู้บริหารชุดใหม่

พร้อมกันนี้ได้มีการหารือถึงการพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ได้ดำเนินการก่อนหน้านี้ 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ โดยจะขยายเป้าหมายโครงการจาก 2 ล้านไร่เป็น 5 ล้านไร่ 2.โครงการ 1 กลุ่มจังหวัด 1 เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ 3.โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือและเห็นพ้องต้องกันในโครงการริเริ่มใหม่ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้แก่ 1. โครงการพัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร (The Brand Project) สู่เกษตรมูลค่าสูง เป็นแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) 2.โครงการอาหารแห่งอนาคต(Future Food)สำหรับอาหารคนและอาหารสัตว์ เช่น ถั่วเขียว เห็น สาหร่าย ผำและแมลง 3. โครงการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมMade In Thailand 4.โครงการส่งเสริมสตาร์ทอัพเกษตร และเอสเอ็มอีเกษตร

5.โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) และสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 6.โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ และโครงการ Eastern Thailand Food Valley 7. โครงการส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารมาตรฐานฮาลาล 8. โครงการ Smart Agriculture Industry (SAI in the City)โดยร่วมมือระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการพัฒนาระดับพื้นที่ (Area based development) ภายใต้ BCG model ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ และจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมเอเปค (APEC) ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพื่อแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย จากนั้นจะขยายโครงการไปทุกจังหวัด

9.โครงการสนับสนุนการจำหน่ายและบริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิตผลไม้ปี 2565 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนในเบื้องต้นเป็นทุเรียน 2,000 ตัน และมังคุด 500 ตัน 10. การฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้ง สินค้าประมงและปศุสัตว์ รวมทั้งระบบความเย็น (Cold Chain system) 11. ความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสร่วมกันในวาระการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียของคณะผู้แทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2565 โดยเน้นประเด็นการร่วมลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรและการขยายการส่งออก

สำหรับความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นนโยบายร่วมกันระหว่างนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท.คนก่อน นำมาซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการ กรกอ.โดยมุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคเกษตรกรเพื่อยกระดับเกษตรของไทยสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรกร


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ