ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคก.ค.ทิศทางดีขึ้น ได้แรงหนุนภาคท่องเที่ยว

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday July 26, 2022 13:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาคก.ค.ทิศทางดีขึ้น ได้แรงหนุนภาคท่องเที่ยว

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 แสดงถึงความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จากความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

  • ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคตะวันออก อยู่ที่ระดับ 73.7 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากการผลิตเพื่อการส่งออกที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

  • ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคใต้ อยู่ที่ระดับ 71.5 แม้ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า แต่ยังสะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และในภาคการจ้างงาน เนื่องจากผู้ประกอบการในพื้นที่กลับมาเปิดกิจการอย่างเต็มรูปแบบเพิ่มขึ้น ทำให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น

  • ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันตก อยู่ที่ระดับ 67.3 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย ทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น และในภาคการลงทุน จากแนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มดีขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ที่ระดับ 64.6 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะภาคการลงทุน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้น และในภาคบริการเนื่องจาก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

  • ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคเหนือ อยู่ที่ระดับ 60.7 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในภาคเกษตร เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าวและอ้อย เป็นต้น สำหรับภาคบริการ เนื่องจากในพื้นที่มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

  • ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภาคกลาง อยู่ที่ระดับ 58.8 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น จากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนขยาย และในภาคการลงทุน จากการที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น

  • กทม.และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจของ กทม. และปริมณฑล อยู่ที่ระดับ 53.8 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรมซึ่งมียอดคำสั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น และในภาคเกษตร เนื่องจากความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการมีความกังวลต่อราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ยังอยู่ในระดับสูง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ