BAY คงมาตรการขยายเวลาผ่อนชำระ ลดค่างวด ช่วยลูกค้ารายย่อย-ธุรกิจ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 15, 2022 12:51 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

BAY คงมาตรการขยายเวลาผ่อนชำระ ลดค่างวด ช่วยลูกค้ารายย่อย-ธุรกิจ

นายเซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) กล่าวว่า ธนาคารกรุงศรี และบริษัทในเครือได้เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ผ่านมาตรการต่างๆ ของธนาคารเองและตามนโยบายของภาครัฐ และด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ประกอบกับยังคงมีปัจจัยความท้าทายรอบด้าน รวมถึงภาวะเงินเฟ้อ ที่ส่งผลกระทบกับค่าครองชีพและต้นทุนของภาคธุรกิจ ดังนั้นกรุงศรีขอเน้นย้ำว่า ธนาคารยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการเดินหน้าให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มเปราะบาง

สำหรับในกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารยังคงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือที่หลากหลาย ทั้งการลดอัตราค่างวดผ่อนชำระ, การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ เป็นต้น และสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการส่งทีมผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์เข้าไปดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้าในแต่ละรายอย่างใกล้ชิด ผ่านมาตรการต่างๆ อาทิ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน, การลดอัตราดอกเบี้ย, การขยายระยะเวลาการชำระสินเชื่อ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถประคับประคองและเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้

ธนาคารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดหาทางเลือก และส่งมอบมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ตรงจุด ให้ลูกค้าสามารถกลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และแนวทางของสมาคมธนาคารไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ