พาณิชย์ ร่วมถกแผนพัฒนากลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง 5 ปี ดันตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-จีน-สปป.ลาว

ข่าวเศรษฐกิจ Sunday October 30, 2022 13:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์ ร่วมถกแผนพัฒนากลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง 5 ปี ดันตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย-จีน-สปป.ลาว

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการร่วมประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 4 ผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจข้ามพรมแดน และพัฒนายกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง

โดยการประชุมครั้งนี้ได้หารือถึงการจัดทำแผนพัฒนาฯ สาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือสาขาต่างๆ ได้แก่ การค้าสินค้าเกษตร มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พลังงาน อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งตั้งเป้าจะเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้นำแม่โขง-ล้านช้างในช่วงปลายปีนี้

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า สำหรับไทยได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง โดยเฉพาะการจัดทำเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างอำเภอเชียง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพรมแดนติดกับเมืองห้วยทรายของ สปป.ลาว ให้สามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษบ่อหาน-บ่อเต็นของจีน และ สปป.ลาว เพื่อให้ไทยได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ สิทธิพิเศษทางภาษี การค้า การลงทุน กระบวนการศุลกากร และการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานระหว่างกันจากประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง เช่นเดียวกับประเทศที่มีพรมแดนติดกับจีน ซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงราย การค้าชายแดน และการสร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ โดยกรมได้มอบให้สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงศึกษาเรื่องนี้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการผลักดันในเรื่องดังกล่าว ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างต่อไป

ทั้งนี้ กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีสมาชิก 6 ประเทศ คือ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม จีน และไทย โดยหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในอนุภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งมีความร่วมมือ 6 สาขา ได้แก่ ความเชื่อมโยง การพัฒนาศักยภาพในการผลิต ความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน ความร่วมมือทรัพยากรน้ำ การเกษตร และการลดความยากจน โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยประสานงานหลักของไทยในความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนอีกด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ