สรรพากร เตือนซื้อ RMF-SSF แจ้งสิทธิลดภาษี พร้อมอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงข้อมูล

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 1, 2022 18:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากรได้ยกระดับบริการยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90/91 แก่ผู้เสียภาษีด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลลดหย่อน/ยกเว้นภาษีกับหน่วยงานภายนอกมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ เบี้ยประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาฯ และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย โดยผู้เสียภาษีต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิลดหย่อน/ยกเว้นต่อบริษัทประกัน ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เพื่อส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

และในปี 65 กรมสรรพากรได้ดำเนินการในรูปแบบเดียวกันกับค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF โดยเริ่มใช้กับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2565 ที่มีกำหนดการยื่นแบบเริ่มวันที่ 1 มกราคม 2566 ด้วยการกำหนดให้การซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สามารถแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมจะส่งข้อมูลให้กรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566 แทนการส่งหนังสือรับรองการซื้อหน่วยลงทุน

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้เสียภาษีสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าซื้อหน่วยลงุทน RMF และ SSF ที่กรมสรรพากรได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ผ่านระบบ My Tax Account ซึ่งเป็นระบบที่แสดงข้อมูลเงินได้ ค่าลดหย่อน และรายการยกเว้นภาษีเงินได้ที่กรมสรรพากรได้เชื่อมโยงจากหน่วยงานภายนอก และได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวสำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90/91 ออนไลน์ผ่านระบบ e-Filing ในรูปแบบ Pre-Fill

นอกจากนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูลสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund : PVD) ทางอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบและแนวทางเดียวกันกับมูลค่าซื้อหน่วยลงทุน RMF และ SSF เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระในการเก็บเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการและขอคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นอกจากนี้ ยังเป็นการลดปริมาณการใช้กระดาษ และสนับสนุนการทำธุรกรรมทางภาษีแบบ Paperless"

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิลดหย่อนและยกเว้นภาษีเงินได้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161 และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีการและช่องทางการแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ โปรดติดต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ท่านได้ซื้อหน่วยลงทุนไว้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ