กรมโรงงานฯ ปักธงปี 70 สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ดัน BCG Model สู่วาระแห่งชาติ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 7, 2023 15:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมโรงงานฯ ปักธงปี 70 สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ดัน BCG Model สู่วาระแห่งชาติ

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวว่า การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการขยายโอกาสการลงทุนกำลังเติบโตขึ้น โดยเฉพาะภาคการผลิตและอุตสาหกรรม โดยในช่วงปี 2565-2567 รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) กลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ กลุ่มเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี กลุ่มผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อน BCG หรือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม จะเป็นปัจจัยหนุนสำคัญที่ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโต

กรมโรงงานฯ ปักธงปี 70 สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ดัน BCG Model สู่วาระแห่งชาติ

แต่ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมสูงอายุ ประชากรวัยแรงงานมีจำนวนลดลง ดังนั้น ภาครัฐจึงมีนโยบายที่จะนำเทคโนโลยีด้านไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความปลอดภัยและบำรุงรักษาด้วยนวัตกรรมที่นำไอทีมาใช้ จะสามารถทำให้ตรวจสอบและประเมินได้อย่างละเอียดแม่นยำยิ่งขึ้น หนุนโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและความสามารถทางการแข่งขันได้

"เป้าหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้สถานประกอบการพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry: GI) เป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีเป้าหมายในปี 2570 ทุกสถานประกอบกิจการโรงงานจะต้องได้รับ GI และโรงงาน 50% จะต้องได้รับ GI ระดับ 3 ขึ้นไป ซึ่งความปลอดภัยก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งในการขอรับการรับรอง GI ด้วยเช่นกัน" นายจุลพงษ์ กล่าว
กรมโรงงานฯ ปักธงปี 70 สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ดัน BCG Model สู่วาระแห่งชาติ
* เตรียมจัดงานเมกะเทรดแฟร์ SISTAM 2023 ครั้งแรกในไทย

ด้านนายสุพจน์ ชินวีระพันธุ์ กรรมการและผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ สสท. กล่าวว่า ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนิติบุคคลกว่า 8,000 ราย ในจำนวนนี้กว่า 75% เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการร่วมทุนจากบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจในประเทศให้เติบโต

สสท. จึงต้องสร้างองค์ความรู้พื้นฐานให้กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทันต่อความเปลี่ยนแปลงในระดับสากล โดยส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมขาดกำลังคน และทรัพยากรการดำเนินงาน เมื่อสถานการณ์เริ่มดีขึ้น แรงงานที่มีทักษะที่เคยอยู่ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมก็ไม่ได้กลับมา 100% และวัสดุอุปกรณ์หรือระบบการทำงานบางอย่างที่เป็นที่ต้องการก็ไม่เพียงพอ ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

จากปัจจัยที่ส่งเสริมความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการใช้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมเฉพาะทางเพื่อเสริมกำลังการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ สสท. จึงได้เตรียมจัดงาน SISTAM 2023 - Smart Industrial Safety & Technology for Advanced Maintenance หรืองานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมความปลอดภัยอัจฉริยะ และเทคโนโลยีเพื่อการบำรุงรักษาชั้นสูง เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

โดยมีไฮไลท์การจัดแสดงนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย และการบำรุงรักษาในระบบอุตสาหกรรมจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั่วโลก พร้อมกิจกรรมสัมมนาและการอบรมที่หลากลาย พร้อมตอบโจทย์ความต้องการภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นและขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมให้เดินหน้ารวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต

ทั้งนี้ งาน SISTAM 2023 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ