AEC Council นัดถกแนวทางจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 68

ข่าวเศรษฐกิจ Saturday September 2, 2023 11:48 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

AEC Council นัดถกแนวทางจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 68

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 23 ในวันที่ 3 กันยายนนี้ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อหารือแนวทางการจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี 2568 รวมทั้งสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้เสาประชาคมเศรษฐกิจในปีนี้ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายนนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ จะหารือวาระพิเศษเรื่องแนวทางการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายหลังปี 2568 ให้มีความเชื่อมโยงและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งทางกายภาพ เทคโนโลยี และกฎระเบียบ เพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน และลดช่องว่างการพัฒนาภายในภูมิภาค รวมทั้งเตรียมการประกาศเปิดการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล (DEFA) และให้ความเห็นชอบเอกสารประกอบการเจรจา ได้แก่ รายงานผลการศึกษา กรอบการเจรจา และปฏิญญาผู้นำว่าด้วยการจัดทำความตกลง DEFA ของอาเซียน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมดิจิทัล

นอกจากนี้ จะมีการหารือประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน พิจารณาแผนยุทธศาสตร์อาเซียนว่าด้วยการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน และกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจภาคทะเลของอาเซียน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจอาเซียนสู่ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจะพิจารณาผลลัพธ์ของการดำเนินงานสำคัญด้านเศรษฐกิจที่อาเซียนร่วมผลักดันในปีนี้ ในวาระการเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย อาทิ กรอบการดำเนินงานสำหรับโครงการพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการในภาวะวิกฤต และถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 124,609.53 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัว 12.4% จากปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 71,968.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 52,641.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับในช่วง 7 เดือนของปี 2566 (ม.ค.-ก.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 67,916.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 38,579.06ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 29,377.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ นับตั้งแต่การตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ไทยมีมูลค่าการค้ากับอาเซียนเพิ่มขึ้น 36.78% โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 31.24% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 45.08%


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ