คลังไฟเขียว "ไซยะบุรี พาวเวอร์" ออกบาทบอนด์ รอบ 1 ก.ย.66 - 31 พ.ค.67

ข่าวเศรษฐกิจ Friday September 8, 2023 12:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง แจ้งว่า กระทรวงการคลัง ได้พิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบอนุญาตที่ 3/2566 (ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567) จำนวน 1 ราย ได้แก่ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด (Xayaburi Power Company Limited: XPCL)

ทั้งนี้ XPCL ได้รับอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยมีเงื่อนไขการใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

การอนุญาตดังกล่าว กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาต มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

อนึ่ง ในการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศรายใด ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย กระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย จะพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อตลาดเงิน และตลาดตราสารหนี้ของไทยในภาพรวมประกอบการพิจารณา ซึ่งปัจจัยผลกระทบดังกล่าวประกอบด้วย

1. ด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินในประเทศ

2. ด้านผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย

3. ด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพให้ลงทุน

4. ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ