คลัง เตรียมขายพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบ 67 วงเงิน 4 หมื่นลบ. 6-19 มี.ค.

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday February 22, 2024 17:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

คลัง เตรียมขายพันธบัตรออมทรัพย์ปีงบ 67 วงเงิน 4 หมื่นลบ. 6-19 มี.ค.

นายพชร อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สบน. จะเปิด จำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) การจำหน่ายให้กับประชาชน วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ วอลเล็ต สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) บนแอปพลิเค ชัน "เป๋าตัง" วงเงิน 10,000 ล้านบาท และช่องทางต่างๆ ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย วงเงิน 25,000 ล้านบาท และ 2) การ จำหน่ายให้กับนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดช่องทางการจำหน่าย ดังนี้

1. การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านวอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
     พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
วงเงิน	                         10,000 ล้านบาท
รุ่นอายุและผลตอบแทน              5 ปี                 10 ปี
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)	         3.00% ต่อปี	             3.40% ต่อปี
วันจำหน่าย (เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป)	         6 - 19 มีนาคม 2567
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ      	          บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
วงเงินขั้นต่ำ- ขั้นสูง 	          100 บาท - 50,000,000 บาท (หน่วยละ 100 บาท)
ช่องทางการจำหน่าย	              วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
2. การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกสิกร
ไทย (KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
     พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
ช่วงที่ 1 : จองซื้อได้วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567
วงเงิน	                         25,000 ล้านบาท
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ	                    บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
รุ่นอายุและผลตอบแทน              5 ปี                10 ปี
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)	          3.00% ต่อปี	            3.40% ต่อปี
วงเงินขั้นต่ำ - ขั้นสูง	         1,000 บาท - ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)
ช่องทางการจำหน่าย	  Internet Banking Mobile Banking และเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ช่วงที่ 2 : จำหน่ายวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2567
วงเงิน	                          5,000 ล้านบาท
ผู้มีสิทธิ์ซื้อ	              สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ
              นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
รุ่นอายุและผลตอบแทน                       10 ปี
(จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน)	                  3.00% ต่อปี
วงเงินขั้นต่ำ - ขั้นสูง	          1,000 บาท - ไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง (หน่วยละ 1,000 บาท)
ช่องทางการจำหน่าย	            เคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ให้กับประชาชนในช่วงที่ 1 (วันที่ 11-13 มีนาคม 2567) จะใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยทวีคูณรอบละ 1,000 บาท ซึ่งลำดับในการจองซื้อ ก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร และในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบ คอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรร พันธบัตรและได้รับเงินคืน กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินจองซื้อ ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 (ราย ละเอียดและเงื่อนไขการจำหน่ายเป็นไปตามเอกสารการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง)

ทั้งนี้ วงเงินที่จำหน่ายบนวอลเล็ต สบม. และผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะแยกจากกัน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้ง 2 ช่องทาง โดยประชาชนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปเงื่อนไขการจำหน่ายพันธบัตรออม ทรัพย์ หรือสอบถามได้กับธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ