ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาค ก.พ.แนวโน้มดี ภาคบริการปัจจัยหนุนหลัก

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 28, 2024 12:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ดัชนีเชื่อมั่นอนาคตศก.ภูมิภาค ก.พ.แนวโน้มดี ภาคบริการปัจจัยหนุนหลัก

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนก.พ.67 สะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจใน 6 เดือนข้างหน้าที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จากปัจจัยสนับสนุนในภาคบริการเป็นสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตการเกษตรได้

  • ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 83.0 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยเฉพาะความเชื่อมั่นในภาคบริการ ตามจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อันเป็นผลจากมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงมาตรการยกเว้นการตรวจลงตรา (Visa Exemption) และความเชื่อมั่นในภาคการลงทุน จากอุปสงค์สินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น และนโยบายกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศของภาครัฐที่ส่งผลให้มีเงินหมุนเวียนในจังหวัดมากขึ้น

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) พบว่าอยู่ที่ระดับ 86.3 โดยได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในพื้นที่อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขันของจังหวัด

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 76.1 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม จากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป และภาคบริการ เนื่องจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ

  • ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 74.8 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากความเชื่อมั่นในภาคบริการ ตามแนวโน้มการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และภาคอุตสาหกรรม จากคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับยางพารา

  • ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 74.7 สะท้อนความเชื่อมั่นในภาคอุตสาหกรรม และภาคการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น อันเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ

  • ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 72.9 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรม จากการฟื้นตัวของการบริโภคและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีแนวโน้มเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมให้เพียงพอต่อความต้องการ และภาคบริการ อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา รวมถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของภาครัฐ อาทิ มาตรการ Easy E-Receipt และ Visa Exemption

อย่างไรก็ตาม ยังมีความกังวลต่อปรากฏการณ์เอลนีโญ และสภาพอากาศที่แปรปรวน ที่อาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำในการทำเกษตรกรรม

  • ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 71.6 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมและภาคการบริการ จากมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและบรรเทาภาระค่าครองชีพของรัฐบาล โดยเฉพาะมาตรการ Easy E-Receipt และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองรอง อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร

  • กทม. และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจ อยู่ที่ระดับ 66.4 สะท้อนความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จากความเชื่อมั่นในภาคบริการและการลงทุน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมผู้ประกอบการบางส่วน ยังมีความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ