ครม.ให้ยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ E85,ลดภาษีสรรพสามิตเหลือ 25-35%

ข่าวเศรษฐกิจ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2551 13:33 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมันเบนซิน E85 เเละรถยนต์นั่งที่สามารถใช้น้ำมัน E85 โดยยกเว้นอากรขาเข้าชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ E85 ที่มีลักษณะเฉพาะเเละเป็นอุปกรณ์หลักเพื่อปรับเปลี่ยนมาใช้น้ำมัน E85 เเละไม่มีผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราว 3 ปี (นับตั้งเเต่วันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้) 
และ ลดอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E 85 ลงเหลือ 25% ,30% และ 35% ตามขนาดเครื่องยนต์ คือ ไม่เกิน 2,000 ซีซี มากกว่า 2,000-2,500 ซีซี และมากกว่า 2,500-3,000 ซีซี ตามลำดับ ซึ่งเท่ากับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์ E20 ในปัจจุบัน
พร้อมทั้ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมัน E 85 เหลือ 2.5795 บาท/ลิตร จาก 3.6850 บาท/ลิตร
นางพรรณี สถาวโรดม ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า ราคาน้ำมันในปัจจุบันมีเเนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เเละรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมพลังงานทางเลือกต่าง ๆ ทั้งการใช้ก๊าซธรรมชาติ และการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบ และเพื่อให้มาตรการภาษีในการสนับสนุนการใช้น้ำมัน E 85 มีความชัดเจน สอดคล้องกับนโยบาย “ปีเเห่งการลงทุน" เเละความพร้อมของทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ