(เพิ่มเติม) ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือภาคก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบต้นทุนพุ่ง

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday June 17, 2008 17:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่รับงานจากภาครัฐซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งราคาวัสดุก่อสร้างและราคาน้ำมัน 
สำหรับมาตรการที่สำคัญที่ผู้ประกอบการได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือ ได้แก่ การปรับปรุงค่า K ให้มีความเป็นธรรม โดยขอระงับใช้ค่าส่วนเกิน+/- 4 เป็นการชั่วคราวจนกว่าสำนักงบประมาณจะดำเนินการศึกษาและปรับสูตรและวิธีการคำนวณแล้วเสร็จ, ขยายเวลาของสัญญาโครงสร้างก่อสร้างที่ได้เสนอราคา และ/หรือลงนามในสัญญาก่อสร้างแล้ว และ/หรือยังดำเนินการก่อสร้างอยู่ เพื่อเป็นการลดและยืดปริมาณความต้องการเหล็กเส้นให้น้อยลงและยาวขึ้น เพื่อเป็นการตรึงราคาวัสดุก่อสร้างให้นานขึ้น
งดหรือยกเว้นหรือลดหย่อนหรือให้คืนค่าปรับไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างที่ถูกปรับอันเนื่องจากก่อสร้างล่าช้าล่วงเลยกำหนดสัญญา โดยให้มีผลย้อนหลังช่วยเหลือไปถึงผู้ประกอบการที่ถูกหน่วยงานของรัฐปรับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.50 เป็นต้นมาด้วย, เร่งรัด พ.ร.บ.การประกอบอาชีพก่อสร้าง, ให้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยมีส่วนร่วมในการพิจารณากฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อความเป็นธรรมและโปร่งใส
นอกจากนั้น ผู้ประกอบการอาชีพอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้างได้ขอความช่วยเหลือ ได้แก่ ให้ผู้ที่ประมูลงานไปก่อนหน้านี้และยังไม่ได้ทำสัญญา หรือทำสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีการจ่ายเงินงวดแรก หากจะขอยกเลิกสัญญาให้สามารถทำได้โดยไม่ถือว่าเป็นผู้ละทิ้งงาน, ให้ทางการเพิ่มราคาสินค้าที่เสนอราคาไว้เดิมทั้งวัตถุดิบและอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นจริง, หากผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขายสินค้าต่อทางราชการให้ขยายเวลาสัญญาต่อไปอีก 250 วันเพื่อชะลบอการแย่งซื้อวัตถุดิบในท้องตลาด

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ