ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ล่าสุด

พาณิชย์ ผนึก 15 บิ๊กธุรกิจแชร์ข้อมูลราคา เพิ่มความแม่นยำดูแลค่าครองชีพ

เศรษฐกิจ 16 ก.พ. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการให้ข้อมูลราคาขายปลีกสินค้าอุปโภค บริโภค... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 9 ก.พ. 67

เศรษฐกิจ 12 ก.พ. –กระทรวงการคลัง Executive Summary 1 1 ? อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. 67 ลดลงที่ร้อยละ 1.1 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.5 ต่อปี ?... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 5 ม.ค. 67

เศรษฐกิจ 8 ม.ค. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 66 ลดลงที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.6 ต่อปี ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2566 ไตรมาสที่ 4 และปี 2566

เศรษฐกิจ 5 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2566 เท่ากับ 112.0 เดือนธันวาคม 2565 (YoY)ลดลงร้อยละ 0.4... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 8 ธ.ค. 66

เศรษฐกิจ 14 ธ.ค. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. 66 ลดลงที่ร้อยละ 0.4 ต่อปีและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.6 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน พ.ย. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2556

เศรษฐกิจ 7 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เดือนพฤศจิกายน 2565 (YoY)ดัชนีราคาลดลงร้อยละ 0.3 สาเหตุหลักจากหมวดเหล็กและผลิตเหล็ก ลดลงร้อยละ 3.0 จากปัญหาวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ของจีนทำให้มีอุปทานเหล็... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 10 พ.ย. 66

เศรษฐกิจ 15 พ.ย. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ต.ค. 66 หดตัวที่ร้อยละ 0.3 ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น ร้อยละ 0.7 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2556

เศรษฐกิจ 7 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2566 เท่ากับ 112.7 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนตุลาคม 2565... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 6 ต.ค. 66

เศรษฐกิจ 9 ต.ค. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ย. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 0.3 ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น ร้อยละ 0.6 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ย. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2566 และไตรมาสที่ 3 ของปี 2566

เศรษฐกิจ 5 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2566 เท่ากับ 112.6เมื่อเทียบกับ เดือนกันยายน 2565 (YoY)ดัชนีราคาไม่เปลี่ยนแปลง หากพิจารณาเป็น... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 8 ก.ย. 66

เศรษฐกิจ 12 ก.ย. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ส.ค. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น ร้อยละ 0.8 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ส.ค. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2566

เศรษฐกิจ 5 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2566 เท่ากับ 112.5 Highlights ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2566... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 11 ส.ค. 66

เศรษฐกิจ 16 ส.ค. –กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจไทยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.ค. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 0.4ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 0.9ต่อปีดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ค. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2566

เศรษฐกิจ 7 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า เดือนกรกฎาคม 2565 ลดลงร้อยละ 0.5 (YoY)เป็นผลจากการลดลงของหมวดเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก ลดลงร้อยละ 4.1 ตามราคาเหล็กในตลาดโลกที่มีทิศทางลดลงทั้งตลาดเอเชียแ... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 7 ก.ค. 66

เศรษฐกิจ 10 ก.ค. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มิ.ย. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 0.2 ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น ร้อยละ 1.3 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน มิ.ย. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2566 และไตรมาสที่ 2 ของปี 2566

เศรษฐกิจ 6 ก.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2566 เท่ากับ 113.0 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนมิถุนายน 2565... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 9 มิ.ย. 66

เศรษฐกิจ 12 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ค. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 0.5 ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้น ร้อยละ 1.5 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน พ.ค. 66... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2566

เศรษฐกิจ 7 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.)ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2566 เท่ากับ 113.3 เมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงร้อยละ1. เดือนพฤษภาคม 2565... อ่านต่อ

INTERVIEW: RT ปีนี้ฟอร์มดีมีลุ้น ตุน Backlog ทะลุหมื่นล้าน !!

หุ้น-การเงิน 29 พ.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) บมจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง (RT) พร้อมกลับมาผงาดอีกครั้ง !! หลังผ่านพ้นมรสุมโควิด สงครามรัสเซียยูเครนที่ทำให้ขาดแคลนแรงงาน และราคาวัสดุก่อสร้างพุ่ง... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2566

เศรษฐกิจ 3 พ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2566 เท่ากับ 113.5 เทียบกับเดือนเมษายน 2565 ลดลงร้อยละ 1.4 (YoY) สาเหตุสำคัญจากการลดลงของดัชนีราคาหมวดเหล็กและผลิตภั... อ่านต่อ

STOCKFOCUS: จับตาหุ้นเด่นวันนี้

หุ้น-การเงิน 27 เม.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นสพ.รายงาน ตอกย้ำกลุ่มผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นเดิม กอดหุ้นแน่น มั่นใจเทรดวันแรกผลตอบรับดี ปักเป้าปี 2566 ผลงานโตต่อเนื่อง รับฐานธุรกิจขยายตัว... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 7 เมย 66

เศรษฐกิจ 10 เม.ย. –กระทรวงการคลัง Executive Summary อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มี.ค. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี และเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ 1.7 ต่อปี ?... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2566 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

เศรษฐกิจ 5 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2566 เท่ากับ 113.6 เทียบกับเดือนมีนาคม 2565 สูงขึ้นร้อยละ 0.6 (YoY) เป็นผลจากดัชนีที่สูงขึ้นในเกือบทุกหมวดสินค้า... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 10 มี.ค. 66

เศรษฐกิจ 13 มี.ค. –กระทรวงการคลัง Executive Summary เศรษฐกิจไทย อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ก.พ. 66 สูงขึ้นที่ร้อยละ 3.8 ต่อปีเช่นเดียวกับ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นที่ร้อยละ 1.9... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 10 ก.พ. 66

เศรษฐกิจ ก.พ. 66 –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.02 ต่อปี ขณะที่ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 3.04 ต่อปี ? ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน... อ่านต่อ


ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ก่อน 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 15:08 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ