ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ล่าสุด

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤษภาคม 2563

19 พ.ค. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน เม.ย. 63 ลดลงร้อยละ 2.99 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสูงขึ้นที่ร้อยละ 0.41... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2563

14 เม.ย. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน มี.ค. 63 ลดลงร้อยละ 0.54 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน สูงขึ้นร้อยละ 0.54 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 และเฉลี่ยระยะ 3 เดือนของปี 2563

7 เม.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2563 เท่ากับ 104.6 เทียบกับ เดือนมีนาคม 2562 ลดลงร้อยละ 2.9 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 10... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563

5 มี.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เท่ากับ 105.2 เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ลดลงร้อยละ 2.0 (YoY) ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2563

6 ก.พ. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2563 เท่ากับ 105.4 เทียบกับ เดือนมกราคม 2562 ลดลงร้อยละ 1.7 (YoY) เป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562

3 ม.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 105.0 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562

3 ธ.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่หก... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2562

18 พ.ย. –กระทรวงการคลัง Indicators this week ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

1 ต.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562

2 ก.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2562

1 ส.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 6 เดือนของปี...

1 ก.ค. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562

10 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน พ.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 1.1 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.5 ต่อปี... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ พาณิชย์ ยกเครื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างใหม่ สะท้อนข้อมูลจริงนำไปใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 มิ.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2562 สนค.... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562

4 มิ.ย. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2562

พ.ค. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2562 และเฉลี่ยระยะ 3 เดือนของปี 2562

เม.ย. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562

มี.ค. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2562

ก.พ. 62 –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์...

ก.พ. 62 –กระทรวงการคลัง Indicators this week นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ธ.ค. 61 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.68 ต่อปี... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2562

ม.ค. 62 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.36 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.68 ต่อปี... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561

ธ.ค. 61 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ต่อปี... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561

ต.ค. 61 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 1.5... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561

ก.ย. 61 –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อในเดือน ส.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.6 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ส.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 3.3... อ่านต่อ


ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ก่อน 10 กันยายน พ.ศ. 2561 14:31 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ