ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ล่าสุด

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562

3 ม.ค. 63 15:34 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนธันวาคม 2562 เท่ากับ 105.0 เทียบกับ เดือนธันวาคม 2561 ลดลงร้อยละ 2.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562

3 ธ.ค. 62 11:29 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤศจิกายน 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับ เดือนพฤศจิกายน 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่หก... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 6 - 15 พฤศจิกายน 2562

18 พ.ย. 62 14:14 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ต.ค. 62 หดตัวร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562

1 พ.ย. 62 15:10 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนตุลาคม 2562 เท่ากับ 104.7 เทียบกับเดือนตุลาคม 2561 ลดลงร้อยละ 3.1 (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ห้า... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกันยายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 9 เดือนของปี...

1 ต.ค. 62 13:46 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562

2 ก.ย. 62 11:22 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม 2562

1 ส.ค. 62 14:33 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมิถุนายน 2562 และเฉลี่ยระยะ 6 เดือนของปี...

1 ก.ค. 62 11:43 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2562

10 มิ.ย. 62 14:18 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน พ.ค. 62 ขยายตัวร้อยละ 1.1 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.5 ต่อปี... อ่านต่อ

คอลัมน์: ชีพจรโลกธุรกิจ: ยกเครื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

8 มิ.ย. 62 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2562... อ่านต่อ

พาณิชย์ ยกเครื่องดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างใหม่ สะท้อนข้อมูลจริงนำไปใช้ประโยชน์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

7 มิ.ย. 62 10:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นางสุรีย์พร สหวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2562 สนค.... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนพฤษภาคม 2562

4 มิ.ย. 62 15:04 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนเมษายน 2562

1 พ.ค. 62 10:23 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมีนาคม 2562 และเฉลี่ยระยะ 3 เดือนของปี 2562

1 เม.ย. 62 15:07 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์ 2562

1 มี.ค. 62 14:38 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนมกราคม 2562

5 ก.พ. 62 08:57 น. –สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่ซื้อขายในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ครอบคลุมหมวดไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ ซีเมนต์... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์...

4 ก.พ. 62 14:14 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ธ.ค. 61 ขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 7.68 ต่อปี... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 4 มกราคม 2562

7 ม.ค. 62 14:05 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.36 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน ธ.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.68 ต่อปี... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 - 7 ธันวาคม 2561

12 ธ.ค. 61 15:08 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.9 ต่อปี อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือน พ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 0.7 ต่อปี... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561

8 ต.ค. 61 14:09 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.3 ต่อปี ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ย. 61 ขยายตัวร้อยละ 1.5... อ่านต่อ

'เหล็ก'ล้นตลาดกดราคาวัสดุลดดัชนีก.ย.ดิ่ง0.3%

8 ต.ค. 61 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ไทยโพสต์ * พาณิชย์เผยเหล็กสำเร็จรูปส่วนเกินล้นตลาดโลก ฉุดราคาเหล็กในประเทศลดตาม ทำดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือน ก.ย.61 ดิ่ง 0.3% เหตุแนวโน้มราคาขึ้น... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2561

10 ก.ย. 61 14:31 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อในเดือน ส.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.6 ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ส.ค. 61 ขยายตัวร้อยละ 3.3... อ่านต่อ

รอแยลเฮ้าส์ขึ้นราคาบ้านอ้างขาดแรงงาน-ต้นทุนพุ่ง

9 ส.ค. 61 –หนังสือพิมพ์แนวหน้า นายโกศล โควิสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอแยลเฮ้าส์ จำกัด บริษัทรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่า จากปัจจัยด้านค่าแรง และปัญหาการขาดแคลนแรง... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

6 ส.ค. 61 15:03 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week อัตราเงินเฟ้อในเดือน ก.ค. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.5 เร่งขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ก.ค. 61 เท่ากับ... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2561

10 ก.ค. 61 14:12 น. –กระทรวงการคลัง Indicators this week Indicators this week อัตราเงินเฟ้อในเดือน มิ.ย. 61 อยู่ที่ร้อยละ 1.4 ชะลอตัวจากเดือนก่อนหน้า ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน มิ.ย.... อ่านต่อ


ข่าวราคาวัสดุก่อสร้าง ก่อน 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 14:12 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ