"กรณ์"เผยคลังเตรียมเปิดให้ปชช.ขึ้นทะเบียนแก้ไขหนี้นอกระบบภายในสิ้นปี 52

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday September 16, 2009 15:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังมีนโยบายที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของประชาชนที่มีรายได้ต่ำ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ จนต้องมีการกู้เงินนอกระบบที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมที่ไม่เป็นธรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอีกครั้งภายในสิ้นปี 52 นี้

ทั้งนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างการทบทวนรูปแบบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบในปี 48 และมีการปรับปรุงแนวทางให้เหมาะสมมากขึ้น ผ่านกลไกของธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐบาล โดยจะมีการประเมินความเป็นไปได้ของลูกหนี้ ที่ธนาคารจะสามารถรับภาระหนี้จากลูกหนี้นอกระบบแต่ละรายได้ และจะมีการจัดสรรวงเงินกู้ทดแทนหนี้นอกระบบ รวมถึงมีกระบวนการเจรจากับเจ้าหนี้นอกระบบ ที่ต้องอาศัยเครือข่ายในชุมชน ท้องถิ่น

นอกจากนี้จะมีการผลักดันการจัดทำ Micro Finance ตามแผนแม่บททางการเงิน ที่กระทรวงการคลังได้หารือร่วมกับ ธนาคาแห่งประเทศไทย ซึ่งส่วนหนึ่งจะมีการพัฒนาแหล่งเงินระดับรากหญ้าเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินได้ง่าย โดยไม่ต้องอาศัยเงินนอกระบบ เช่น การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบการทำธุรกิจ Micro Finance เพื่อปล่อยสินเชื่อให้ประชาชนรายย่อย เช่นเดียวกับโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน

"กลุ่มประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ รัฐบาลตั้งใจจะหาทางแก้ปัญหา โดยนำหนี้เหล่านี้กลับเข้าระบบ โดยอาศัยกลไก ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส.เป็นเครื่องมือของรัฐ ...และผลักดันสินเชื่อระดับ Micro Finance" รมว.คลัง กล่าว

รมว.คลัง กล่าวอีกว่า เตรียมเสนอที่ประชุมครม.เร็วๆ นี้ พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.การออมเพื่อการชราภาพ เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการชราภาพ ให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ นอกจากเหนือจากระบบบำเหน็จบำนาญ กองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรองรับโครงสร้างประชากรของไทยที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากเพิ่มจาก 9.4% ในปี 2543 เป็น 18.21% ในปี 2568

ระยะแรก คาดว่ารัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณสมทบเงินเข้ากองทุนดังกล่าวจำนวน 10,000 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลมากเกินไป และในวันที่ 18 ก.ย.นี้กระทรวงการคลัง จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์เป็นครั้งแรกเพื่อรับฟังความคิดเห็น และชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ