ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มเหตุการเพิกถอนหลักทรัพย์ SECC

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 4, 2011 17:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ประกาศให้หลักทรัพย์ของบมจ.เอส.อี.ซี. ออโต้เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส (SECC)เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนเพิ่มเติม เนื่องจาก SECC ยังไม่ได้นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน จึงเป็นเหตุให้ SECC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อ บังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2542 ข้อ 9(3) และข้อ 9(5)

และนโยบายการประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอนกรณีบริษัทจดทะเบียนนำส่งงบการเงินล่าช้าเกินกว่าที่กำหนดโดยหา ก SECC ยังคงไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 180 วัน นับจากวันประกาศเพิ่มเหตุ หรือภายในวัน ที่ 31 สิงหาคม 2554 ตลท.อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SECC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ทั้งนี้ SECC มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด เพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการเป็นบริษัทจดทะเบียน

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ได้เคยประกาศให้ SECC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ดังนี้

วันที่ประกาศ         เหตุเพิกถอน
1 กันยายน  2552   ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน
22 ตุลาคม  2552   งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ปรากฎส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
12 พฤศจิกายน 2552   ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน
11 กุมภาพันธ์ 2553   ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน
18 พฤษภาคม 2553   ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน
1 กันยายน  2553   ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน
24 พฤศจิกายน 2553   ยังไม่นำส่งงบการเงินประจำไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ซึ่งล่าช้าเกินกว่า 180 วัน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ