ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 ก.พ. 55

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday February 6, 2012 08:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร   ความสัมพันธ์* ประเภท วันที่รับเอกสาร  วันที่ได้มา/    จำนวน  ราคา วิธีการได้มา/หมายเหตุ
                 หลักทรัพย์         จำหน่าย            จำหน่าย
TTA   อุษณา มหากิจศิริ   ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  03/02/2555  01/02/2555 8,622,900 21.71  ซื้อ
TICON  ศิริพร สมบัติวัฒนา  คู่สมรส  หุ้นสามัญ  03/02/2555  31/01/2555   10,800 12.50  ขาย
TICON  สมศักดิ์ รัตนวิระกุล  ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  03/02/2555  02/02/2555   5,000 13.10  ขาย
TUF   เชง นิรุตตินานนท์  คู่สมรส  หุ้นสามัญ  02/02/2555  02/02/2555   40,000 67.75  ขาย
NMG   เสริมสิน สมะลาภา  ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  03/02/2555  31/01/2555 40,000,000  0.00  รับโอน
LHBANK  นนท์จิตร ตุลยานนท์  ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  03/02/2555  01/02/2555  500,000  1.38  ขาย
LHBANK  นนท์จิตร ตุลยานนท์  ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  03/02/2555  02/02/2555  500,000  1.39  ขาย
LHBANK  อำนาจ เปลี่ยนจิตรดี ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ  03/02/2555  01/02/2555 1,500,000  1.37  ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน

เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ

ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ