(แก้ไข) OGC ปันผลอัตรา 1.35 บ./หุ้น จ่าย 25 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 20, 2012 17:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โอเชียนกลาส(OCG)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2555 มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 33 จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 กำหนดให้วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 33 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)(ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ