สถาบันพระปกเกล้าถกรายงานสร้างความปรองดอง/พณ.แถลง CPI เดือน มี.ค.55

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday April 3, 2012 10:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

 • ติดตามบรรยากาศการประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้าที่มีวาระพิจารณาน่าสนใจว่าจะตัดสินใจถอนรายงานวิจัยแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติออกจากรายงานของคณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร หรือไม่ หลังจากคณะผู้วิจัยที่มีนายวุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นหัวหน้าคณะวิจัย แสดงความกังวลว่าฝ่ายการเมืองอาจนำผลการวิจัยไปขยายผลเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเมืองในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้(4 เม.ย.)
 • ความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 291 เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย โดยนายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธาน กมธ.พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ นัดประชุม 3 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 3-5 เม.ย.นี้ เพื่อเร่งแก้ไขถ้อยคำในมาตราที่เหลืออีกเพียงไม่กี่มาตราให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนเสนอให้ที่ประชุมรัฐสภาลงมติเป็นรายมาตราในวาระ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 เม.ย.55 และขอเปิดประชุมรัฐสภาอีกครั้งภายหลัง 15 วัน ในวันที่ 26 เม.ย.55 หรือ 27 เม.ย.55 เพื่อให้มีมติเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ และส่งมอบให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) ต่อไป
 • พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มีกำหนดการบรรยายพิเศษเรื่อง"คุณธรรมจริยธรรม" และมอบรางวัล "คนดีแห่งแผ่นดิน" ในโอกาสครบรอบ 12 ปีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ
 • พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ ที่ห้องประชุมมูลนิธิ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์
 • นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง"เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพื่อคนทั้งมวล"จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ที่ ห้องเจมินี่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
 • ภารกิจของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แม้จะอยู่ระหว่างเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 20 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่างวันที่ 3-4 เม.ย.นี้ นอกเหนือจากการหารือถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 58 แล้ว ยังมีประเด็นที่ต้องชี้แจงถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว หลังเกิดเหตุระเบิดที่โรงแรมลีการ์เด้นส์พลาซ่าใน อ.หาดใหญ่ จนส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียที่เป็นตลาดใหญ่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
 • นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
 • นายภูมิ สาระผล รมช.พาณิชย์ ประชุมมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการส่งออก ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
 • นายศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการอังค์ถัด นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานสภาหอการค้าไทย และนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมปาฐกถาพิเศษเรื่องธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน : ความท้าทายของสังคมไทย ในงานครบรอบ 46 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางเตรียมนำข้อมูลเกี่ยวกับราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นมาพิจารณาว่าควรปรับอัตราค่าโดยสารให้รถสาธารณะหรือไม่ อย่างไร ซึ่งอาจยังไม่มีข้อสรุป เพราะคณะกรรมการฯ จะเรียกผู้ประกอบการมาหาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้ง ก่อนหาข้อสรุปภายในสิ้นเดือน เม.ย.นี้
 • กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “องค์กรสุขภาวะ กับ น้ำท่วม ปี 55 เอาอยู่... จริงหรือ?”โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รมช.คมนาคม มากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล” รวมถึงยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทย อาทิ รศ.ดร. เสรี ศุภราทิตย์ ผอ.ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ ม.รังสิต ผู้แทนจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำปี 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์
 • นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป(เงินเฟ้อ) ประจำเดือน มี.ค.55 และช่วงไตรมาสแรก(ม.ค.-มี.ค.) ของปี 55 ซึ่งคาดว่าแนวโน้มเงินเฟ้อจะยังขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากราคาสินค้าหมวดอาหาร และราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 • ผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในพื้นที่นำร่องตามโครงการการใช้ "บัตรสินเชื่อเกษตรกร" ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
 • ผู้บริหาร บล.ไทยพาณิชย์ แถลงข่าว "แผนธุรกิจและทิศทางการดำเนินงาน 3 ปี" ณ ห้องราชดำริ 2 ชั้น 14 โรงแรมเซ็นต์ริจิส ถนนราชดำริ
 • สำนักงาน ก.ล.ต. แถลงข่าว "โครงการ หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย ตลาดหลักทรัพย์ ชมรมวาณิชยธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และผู้สอบบัญชี ณ ห้องประชุม 16.2 สำนักงาน ก.ล.ต. อาคารจีพีเอฟวิทยุ
 • กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อพัฒนากรณีศึกษาตามโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนดุริยางค์ทหารบก สำนักงานเขตพญาไท
 • นายสมิทธ ธรรมสโรช นายธีระชน มโนมัยพิบูลย์ รองผู้ว่ากทม. ร่วมเสวนาหัวข้อ"ตื่นรู้ อยู่กับภัย" ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 • ติดตามการประกาศร่าง 3 แผนแม่บทหลัก ได้แก่ ร่างแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ร่างแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ที่คาดว่าแผนแม่บทดังกล่าวจะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาได้ในราวต้นเม.ย.นี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ