ก.ล.ต.นับหนึ่งไฟลิ่ง"วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์"ขาย IPO 236 ล้านหุ้นสิ้นปี

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 2, 2014 16:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายพากพูม วัลลิสุต ประธานกรรมการ บริษัทเดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (VPO) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบ ผลพลอยได้ รวมทั้งผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ กล่าวว่า VPO ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ล่าสุดสำนักงาน ก.ล.ต.ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง ของ VPO เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 236 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.11 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น และหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96 ล้านบาท

บริษัทฯ จะนำเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบเรียบร้อยแล้วในปี 2554 โดยสัดส่วนผู้ถือหุ้นก่อนเข้าตลาดฯ กลุ่มชวนะนันท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งหมด 100% และภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเหลือถือหุ้นสัดส่วน 74.89%

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้น IPO ของ VPO เชื่อว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากบริษัทมีจุดแข็งจากการมีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบขนาดใหญ่ถึง 180 ตันปาล์มทะลายต่อชั่วโมง ซึ่งจัดเป็นผู้ผลิตที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ทำให้บริษัทเป็นเพียงผู้ผลิตไม่กี่รายที่สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง และบริษัทฯ ยังใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ช่วยลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตและทำให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพดีเทียบเท่า มาตรฐานโลก รวมทั้งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบจะได้รับผลดีจากการเปิด AEC ในปี 2558

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ VPO กล่าวว่า บริษัทมีโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ 2 โรงงาน ที่จังหวัดชุมพร มีกำลังการผลิตรวม 180 ตันปาล์มสดต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นโรงงานที่มีกำลัง การผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทฯยังถือหุ้นในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วในบริษัทวิจิตรภัณฑ์สวนปาล์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจปลูกสวนปาล์มน้ำมัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ บริษัท วีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า กำลังการผลิตรวม 8.4 เมกะวัตต์จากของเสียหรือสิ่งเหลือใช้ของโรงสกัดน้ำมันปาล์มดิบเพื่อขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท วิจิตรภัณฑ์โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ ผลปาล์มทะลาย เมล็ดในปาล์ม น้ำเสียที่บำบัดแล้ว และอื่นๆ เป็นธุรกิจสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ

"การเข้ามาระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องบริษัทฯให้มีศักยภาพทางการเงินแข็งแกร่ง นำมาซึ่งความพร้อมในการลงทุนอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และสนับสนุนธุรกิจน้ำมันปาล์มของประเทศ" นายกฤษดา กล่าว

สำหรับผลประกอบการปี 56 บริษัทมีรายได้รวม 3,239 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 172 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปี 55 เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น และบริษัทมีต้นทุนการผลิตลดลงจากการลดลงของผลปาล์มทะลาย ในขณะที่งวด 6 เดือนปี 57 บริษัทมีรายได้รวม 1,445 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 173 ล้านบาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ