VPO เดินสายโรดโชว์ มั่นใจจะได้รับเสียงตอบรับดี ก่อนเปิดขาย IPO พ.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Saturday November 1, 2014 11:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกฤษดา ชวนะนันท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ (VPO) กล่าวว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับ 1 Filing บริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ ผ่านมา และขณะนี้อยู่ ระหว่าง เตรียมพร้อมเดินทางไปนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน (Road show) ตามหัวเมืองใหญ่ใน 3 จังหวัด โดยจะเดินทางไปที่หาดใหญ่เป็นแห่งแรกในวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2557 จาก นั้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และ ปิด ท้ายที่จังหวัดนครราชสีมาวันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายนนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนโดยละเอียด เพื่อให้นักลงทุนเข้าใจธุรกิจ และมองเห็นแนวโน้มการเติบโตในอนาคต เชื่อมั่น กิจกรรมโรดโชว์ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์เป็นผู้ ประกอบการธุรกิจ น้ำมัน ปาล์มดิบมาเป็นระยะเวลา 27 ปี มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการดำเนินงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุน ส่งผลให้ในช่วงที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าอย่าง ต่อเนื่อง นำมาซึ่งการเติบโตของผลประกอบการที่แข็งแกร่ง โดยเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อลดภาระดอกเบี้ย และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับการเติบโตในช่วง 3 – 5 ปี ข้างหน้าเรียบร้อยแล้ว

"เราเป็นผู้ประกอบธุรกิจน้ำมัน ปาล์มดิบรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ทั้งในแง่ของกำลังการผลิตและรายได้ การเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับการเติบโตและการลงทุนใหม่ ๆ เพราะเรามีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดย VPO จะเป็นทั้งหุ้น Growth stock และ Dividend Stock" นายยกฤษดา กล่าว

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศ ไทย) จำกัด (มหาชน) ใน ฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และแกนนำในการจัดจำหน่ายหุ้นไอพีโอของ VPO กล่าวว่า VPO มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งในการเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ เตรียมพร้อมสำหรับโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ และสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีก โดยการเดินสายโรดโชว์ให้ข้อมูลต่อนักลงทุนตามหัวเมืองใหญ่ใน 3 จังหวัด เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจพื้นฐานธุรกิจมากขึ้น และมองเห็นถึงศักยภาพการเติบโตในอนาคต คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน

ทั้งนี้ ปัจจุบัน VPO มี ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 800 ล้าน บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 800 ล้าน หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน ไม่เกิน 236 ล้าน หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.11 ของ จำนวนหุ้น สามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ แบ่งเป็นหุ้นที่ออกใหม่จำนวนไม่เกิน 140 ล้านหุ้น และหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนไม่เกิน 96 ล้านหุ้นและคาดว่า บริษัทฯ จะสามารถเสนอขายหุ้น IPO และ เข้าจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน 2557

“VPO ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจ ที่น่าสนใจในการลง ทุน เนื่องจากน้ำมันปาล์มเป็นสินค้าจำเป็นทั้งในแง่ของการอุปโภค บริโภค รวมทั้งนำ มา ใช้เป็นพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ ปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกปาล์ม รวมทั้งบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันปาล์มดิบรายใหญ่หนึ่งในสามที่สามารถส่งออกไป ยังต่างประเทศได้ด้วยตนเอง โดยจะพิจารณาจากราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบและปริมาณความต้องการ ของตลาดในประเทศและต่างประเทศในขณะนั้น นอกจากนี้ จากการที่ประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งในประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะ ส่งผลดีให้กับบริษัท เนื่องจากจะช่วยให้ภาวะการเก็งกำไรในราคาขายน้ำมันปาล์มดิบในประเทศลดน้อยลง เพิ่มโอกาสในการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบของประเทศไทย และเพิ่มโอกาสในการลงทุนในเขตอาเซียนของบริษัท"นายมนตรี กล่าว

นายพากพูม วัลลิสุต ประธานกรรมการ บริษัท เดอะ ควอนท์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า การเดินสายโรดโชว์ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก VPO มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็ง แกร่ง ในฐานะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบชั้นนำของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานจำนวนทั้งสิ้น 2 โรง งาน มีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบ 180 ตัน ผลปาล์มทะลายต่อชั่วโมง ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงที่สุดในจังหวัดชุมพร และจะเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกำลังการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่สูงที่สุด ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถรองรับผลปาล์มทะลายที่มีแนวโน้มทยอยออกสู่ตลาดมากขึ้นในอนาคต

สำหรับผลประกอบการในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 3,239 ล้าน บาท กำไรสุทธิ 172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63 จากปี 2555 มีกำไร สุทธิอยู่ที่ 105.66 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลงจากการลดลงของผลปาล์มทะลาย ส่วนผลประกอบการงวด 6 เดือน แรก ปี 2557 บริษัทมีราย ได้รวม 1,445 ล้านบาท กำไรสุทธิ 173 ล้านบาท

"VPO เป็นหุ้น น้องใหม่ที่มีความโดดเด่น ในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มของ ประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น จากการเติบโตของประชากรโลก น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าทางเลือกที่สำคัญ รวมทั้ง การสนับสนุนการปลูกปาล์มของภาครัฐบาล ดังนั้น การที่บริษัทมีกำลังการผลิตที่ใหญ่ ย่อมได้เปรียบกว่าผู้ผลิตรายอื่น ซึ่งจะสามารถจำหน่ายในประเทศ และนำส่งออกได้ จึงเชื่อว่า การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนทั้ง 3 จังหวัดในครั้งนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนที่ดีในระยะยาว" นายพากพูม กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ