CPF ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี DJSI เป็นปีแรก

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 10, 2015 16:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารของไทย ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ประจำปี 2558 ในกลุ่มดัชนี DJSI Emerging Markets หมวดอุตสาหกรรมอาหาร ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร ตั้งแต่ ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ (Farm) ธุรกิจอาหาร (Food) และ ธุรกิจค้าปลีกและอาหาร (Retails and Food Outlets) ที่ได้รับการคัดเลือก
"ซีพีเอฟได้รับคัดเลือกให้เป็น DJSI Listed Company ในกลุ่ม DJSI Emerging Market หลังจากการเข้าร่วมตอบแบบประเมินเป็นปีแรก ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ถือว่าเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี 2561 โดยซีพีเอฟเป็น 1 ใน 5 บริษัท จาก 31 บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร (FOA Food Products) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่ม DJSI Emerging Market ซึ่ง DJSI ได้ประเมินความยั่งยืนใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม"นายอดิเรก กล่าว

ทั้งนี้ ซีพีเอฟได้คะแนนการประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มอุตสากรรมอาหารในทุกด้าน และมีคะแนนที่โดดเด่นสูงกว่า 80 คะแนนถึง 8 หัวข้อ ได้แก่ การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงด้านน้ำ การพัฒนาชุมชนและการลงทุนทางสังคม การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน

“ทุกวันนี้กระแสโลกให้ความสำคัญต่อความยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ซีพีเอฟยึดมั่นเสมอมา โดยบริษัทกำหนดให้ “ความยั่งยืน" เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก" ซึ่งได้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการจากความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งระบบการดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2555 ด้วยยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก “อาหารมั่นคง สังคมพึ่งตน และดินน้ำป่าคงอยู่ เพื่อสร้างการเจริญเติบโต ขับเคลื่อนความเป็นเลิศ และสร้างพื้นฐานที่มั่นคง โดยความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงหลักปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน คือ การสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท" นายอดิเรก กล่าว

อนึ่ง DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนระดับสากลที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยทุกปีจะมีการคัดเลือกบริษัทขนาดใหญ่กว่า 2,500 บริษัทมาเข้าร่วมการประเมินด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ