AMATA ลงนาม MOU กับ Saab AB สวีเดน พัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยานในนิคมฯอมตะนคร

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 5, 2017 17:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อมตะ คอร์ปอเรชั่น (AMATA) เปิดเผยว่า วันนี้บริษัทได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Amata Aerospace City กับ ริษัท Saab AB ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ และเมืองอากาศยาน" หรือ Aerospace City ในนิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ทั้งนี้ แนวทางความร่วมมือจะครอบคลุมการศึกษาและพัฒนาทั้งทางด้านการจราจรภายในเมืองอัจฉริยะ , การวางระบบผังเมืองอัจฉริยะ และการฝึกอบรมแบบการบินจำลอง (simulation) ที่จะทำให้ไทย เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานทั้งในระดับเอเซีย และในระดับโลก

“Saab เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้านอากาศยานและนวัตกรรมอากาศยาน ที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมชั้นนำระดับโลก"นายวิกรม กล่าว

นายวิกรม กล่าวว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยานจะนำไปสู่การพัฒนา และรองรับการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่สำคัญของประเทศ (New S-curve) ที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และเป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ในระยะเวลา 20 ปีข้างหน้า

ภายใต้แนวทางการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและเมืองอากาศยานครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในแผนงานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบหรือ Smart City ครอบคลุมการพัฒนาในด้านสำคัญต่าง ๆ ใน 8 ด้าน 1 พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 2 การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility) 3 ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) 4. สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment ) 5.ระบบการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) 6. ระบบอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) 7. เมืองอากาศยานอัจฉริยะ (Smart Aerospace City) และ 8 นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

นาย Hakan Buskhe ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Saab AB กล่าวว่า Saab มีความยินดีที่จะร่วมมือกับ อมตะ ในการพัฒนาโครงการเมืองอัจฉริยะ และเมืองอากาศยาน ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเดินหน้าโครงการในอนาคตได้ และบริษัท ถือเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้วยประสบการณ์ ในฐานะที่ บริษัท Saab AB เป็นสัญชาติสวีเดนที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับ อากาศยานด้านการป้องกันประเทศ , อากาศยานด้านการทหาร และอากาศยานเพื่อความมั่นคงของพลเรือน ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก โดย Saab ได้เริ่มเปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในกรุงเทพมหานครในปี 2541

นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานกรรมการ AMATA และอดีตเลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า การพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะ และเมืองอากาศยานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดดภายใต้แนวคิด ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งทางอมตะ มีความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย รวมทั้งยังเป็นกลไกสำคัญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน และคลัสเตอร์ด้านอากาศยานของไทย

โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมบูรณ์แบบหรือ Smart City คือการยกระดับพื้นที่ 42 ตารางกิโลเมตร ในนิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี ด้วยการใช้เทคโนโลยีระดับสูง พร้อม ๆ กับการพัฒนาพลังงานทางเลือก ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน โดย Smart City ถือว่าอยู่ในทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางของเขต EEC


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ