ข่าวอินโฟเควสท์
17:37 (เพิ่มเติม) "โคฟี่ อันนัน" อดีตเลขาธิการ UN ถึงแก่อสัญกรรมด้วยวัย 80 ปี   นายโคฟี่ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้วใน…
17:16 ทูตเกาหลีใต้เผย "มูน แจ อิน" จะไม่เข้าร่วมการประชุมเศรษฐกิจที่รัสเซียในเดือนก.ย.   สำนักข่าวเกียวโดรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทูต…
17:14 "โคฟี่ อันนัน" อดีตเลขาธิการ UN ถึงแก่อสัญกรรมแล้วด้วยวัย 80 ปี   นายโคฟี่ อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ (UN) ได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้วในวันนี้ ท…

เคมีแมนยื่นไฟลิ่งขาย IPO 280 ล้านหุ้น เข้า SET ใช้ขยายธุรกิจ-คืนเงินกู้-เป็นทุนหมุนเวียน

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 10:37:09 น.

บมจ.เคมีแมน ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) ฉบับแรกต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 11 ต.ค.60 เนื่องจากบริษัทฯต้องการจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 280 ล้านหุ้น และจะขอเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีธนาคารทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ, ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปูนไลม์ และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งปูนไลม์รวมประมาณ 800,000 ตันต่อปี และมีฐานลูกค้าอยู่ในอุตสาหกรรมที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำ 1 ใน 10 อันดับแรกของโลกในอุตสาหกรรมปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความสมดุลอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

บริษัทฯ มีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “CHEMEMAN" โดยแบ่งเป็น 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ 1. ปูนควิกไลม์ 2. ปูนไฮเดรตไลม์ และ 3. แร่หินปูนเคมีและแร่หินปูนเคมีบด นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการอื่น ประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิต เช่น หินคลุก หินฝุ่น ฯลฯ คิดเป็นสัดส่วน 1.30% ของรายได้รวม

ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนสิ้นสุด 30 มิ.ย.60 มีสินทรัพย์รวม 2,867.14 ล้านบาท หนี้สินรวม 1,677.66 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,189.48 ล้านบาท รายได้รวม 1,107.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 942.70 ล้านบาท ต้นทุนขาย 680.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 587.02 ล้านบาท กำไรสุทธิ  73.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 69.94 ล้านบาท

โครงการในอนาคตของบริษัท ได้แก่ โครงการขยายกำลังการผลิตที่โรงงานแก่งคอย ติดตั้งปูนควิกไลม์เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 820,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าในช่วงที่ผ่านมา ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างเตาเผาปูนควิกไลม์เตาใหม่ กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 109,500 ตันต่อปี ใช้เงินลงทุนประมาณ 221.00 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 4/60 และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/61

และขณะนี้บริษัทมีเครื่องบดปูนควิกไลม์ตั้งอยู่ที่โรงงานแก่งคอยและโรงงานพระพุทธบาท บริษัทอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่องบดปูนควิกไลม์เพิ่มที่โรงงานแก่งคอย กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 120,000 ตันต่อปี พร้อมระบบลำเลียงสินค้าและไซโล จะใช้เงินลงทุนประมาณ 17 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/61

อีกทั้งขยายกำลังการผลิตแร่หินปูนเคมีของโรงแต่งแร่ทับกวางเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3 ล้านตันต่อปี เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตปูนควิกไลม์ที่โรงงานแก่งคอย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะใช้เงินลงทุนประมาณ 131 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาส 2/61

ส่วนโครงการเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน คือ บริษัทมีแผนจะก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้น 1 หลัง และไซโลขนาดใหญ่จำนวน 4 ใบ ภายในพื้นที่โรงงานแก่งคอย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะใช้เงินลงทุนประมาณ 94.30 ล้านบาท คาดว่าคลังสินค้าแล้วเสร็จในไตรมาส 4/60 และไซโลแล้วเสร็จในไตรมาส 2/61

สำหรับโครงการเพื่อการขยายธุรกิจ เป็นการร่วมทุนกับ Sanvira Group ผู้ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าเคมีพื้นฐานในประเทศอินเดีย ก่อตั้งบริษัทร่วมทุน Siriman Chemicals India Private Limited เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ครอบคลุมพื้นที่ทางตอนใต้ของอินเดีย ได้แก่ เขต Andhra Pradesh เขต Telangana เขต Orissa และเขต Chhattisgarh โดยถือหุ้นในสัดส่วน 50% เท่ากัน

ทั้งนี้ Siriman Chemicals อยู่ระหว่างการศึกษาการก่อสร้างเตาเผาปูนควิกไลม์ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 2 เตา กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 109,500 ตันต่อปี และเครื่องไฮเดรเตอร์ 1 เครื่อง กำลังการผลิตติดตั้ง ประมาณ 87,600 ตันต่อปี รวมมูลค่าโครงการ 350 ล้านบาท และจะใช้เงินลงทุนของบริษัทประมาณ 87.50 ล้านบาท เฉพาะส่วนของทุน คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์บางส่วนได้ภายในปี 2562

รวมทั้ง การเข้าลงทุนใน Easternbulk Lime Products Private Limited  โดย Easternbulk Trading and Shipping Private Limited ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายแร่และให้บริการขนส่งทางเรือแบบครบวงจรที่ท่าเรือทางฝั่งตะวันออกของอินเดียจะขายหุ้นที่ถือใน Easternbulk Lime Products ให้บริษัท 50% เพื่อสร้างโรงงานผลิตและจัดจำหน่ายแร่หินปูนเคมีและปูนไลม์ในพื้นที่อุตสาหกรรมในเขต Tuticorin และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในเขต Tamilnadu เขต Karnataka และเขต Kerala ในประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ Easternbulk Lime Products อยู่ระหว่างศึกษาการก่อสร้างเตาเผาปูนควิกไลม์ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงจำนวน 1 เตา กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 47,450 ตันต่อปี และเครื่องบดแร่หินปูนเคมี 1 เครื่อง กำลังการผลิตติดตั้งประมาณ 73,000 ตันต่อปี รวมมูลค่าโครงการ 230 ล้านบาท และจะใช้เงินลงทุนของบริษัทประมาณ 115 ล้านบาท (เฉพาะส่วนของทุน) คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์บางส่วนได้ภายในปี 62

เคมีแมน มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 720 ล้านบาท  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ส.ค.60 ประกอบด้วย นายชาย ศรีวิกรม์ ถือหุ้น 267,805,900 หุ้น คิดเป็น 37.20%, บริษัท บูรณาชาติ จำกัด ถือหุ้น 252,116,700 หุ้น คิดเป็น 35.02%

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง