ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 70,682 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 17:23 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 70,682 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,776 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 6,513 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 1,791 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.15% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ค่อนข้างนิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 1,791 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 1,791 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ในขณะที่ US Treasury 10Y ปรับตัวลดลง 16 bps. เมื่อวานนี้จากความ ไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลีและสเปน สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 4,384 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตาม รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ จาก Fed ในคืนนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย 30-05-2018 %Change
มูลค่าการซื้อขาย 70,681.77 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 1.35 % +0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี 1.55 % +0.01 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี 2.15 % -0.01 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร ล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง 0.00 n/a
พันธบัตรรัฐบาล 15,816.85 -9 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล 0.00 n/a
พันธบัตร ธปท. 49,490.56 -38 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 223.15 -50 %
หุ้นกู้เอกชน 4,294.73 +32 %
พันธบัตรต่างประเทศ 0.00 -100 %
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ