ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 9 ก.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 10, 2018 07:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร         ความ  ประเภท  วันที่    วันที่ได้มา/      จำนวน  ราคา วิธีการได้/ หมายเหตุ
                  สัมพันธ์* หลักทรัพย์ รับเอกสาร  จำหน่าย               จำหน่าย
 2S    บุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์    ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561     100,000  3.01 ขาย
 GPI   จาตุรนต์ โกมลมิศร์     ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561    3,500,000  2.84 ซื้อ  ซื้อจากนายปราจิน เอี่ยมลำเนา
 GREEN  พิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล    ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     230,000  1.31 ซื้อ
 JCK   อภิชัย เตชะอุบล      คู่สมรส หุ้นสามัญ 09/07/2561 04/07/2561     158,100  1.50 ซื้อ
 GEL   ธิติพงศ์ ตั้งพูนผลวิวัฒน์    ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561    1,442,400  0.33 ซื้อ
 TMILL  ประภาส ชุติมาวรพันธ์    ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561     20,000  2.87 ซื้อ
 TMILL  ประภาส ชุติมาวรพันธ์    ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561     10,000  2.84 ซื้อ
 TM    สุนทรี จรรโลงบุตร     ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561     100,000  2.00 ขาย
 TFG   วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 04/07/2561     134,500  3.75 ซื้อ
 TFG   วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ     ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561     258,000  3.71 ซื้อ
 BANPU  องอาจ เอื้ออภิญญกุล     คู่สมรส หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     40,000 19.70 ซื้อ
 SCC   ธารินทร์ นิมมานเหมินท์    คู่สมรส หุ้นสามัญ 06/07/2561 14/06/2561      1,000 434.00 ซื้อ
 PRINC  สาธิต วิทยากร       ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561    5,483,600  5.00 ซื้อ
 PRINC  สาธิต วิทยากร       ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     668,100  5.04 ซื้อ
 PSTC   กัมพล ตติยกวี       ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 04/07/2561    3,885,400  0.63 ซื้อ
 PSTC   กัมพล ตติยกวี       ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561    2,000,000  0.63 ซื้อ
 UNIQ   นที พานิชชีวะ       ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 06/07/2561 03/07/2561     300,000 11.40 ซื้อ
 RPH   ธีระวัฒน์ ศรีนัครินทร์     ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     10,000  4.84 ซื้อ
 SLP   สาทิส ตัตวธร       ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     720,000  0.91 ซื้อ
 SALEE  สาทิส ตัตวธร       ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     233,500  1.04 ซื้อ
 SSP   ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล    ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     180,000  8.14 ซื้อ
 ASEFA  พรชัย อุไรสินธว์      ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 05/07/2561     20,000  4.66 ซื้อ
 ASEFA  พรชัย อุไรสินธว์      ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561       900  4.68 ซื้อ
 ASEFA  พรชัย อุไรสินธว์      ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     29,100  4.72 ซื้อ
 AU    วิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ    คู่สมรส หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     100,000  8.50 ซื้อ
 NFC   ณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี    ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 09/07/2561 06/07/2561     494,000 11.11 ซื้อ
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ