TLUXE ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่า 980 ลบ.อายุ 3 ปี ดอกเบี้ย 7% ให้รายใหญ่จองซื้อ 20-21 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 9, 2018 11:38 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (TLUXE) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่าไม่เกิน 980 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 และ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอหุ้นกู้แปลงสภาพครบกำหนดไถ่ถอนด้วย มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ส่วนราคาแปลงสภาพ 7 บาท แปลงสภาพทุกๆ 6 เดือน โดยมีอัตราแปลงสภาพ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 142 หุ้น

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.61 โดยมี บล.เออีซี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ มาใช้ชำระคืนหนี้ต่างๆของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ นำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ