(เพิ่มเติม)ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 7 ธ.ค. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561 10:16 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61-11 ม.ค.62  WG  เสนอซื้อ     8,882,182 หุ้น       หุ้นละ 180 บาท
ธันวาคม 2561
7 ธ.ค.           CPF13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              HMPR13C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              SGP13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              SPRC13C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              TKN13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              WHA13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              DNA       ลูกหุ้นเข้า          1,239,205,675 หุ้น
              BCPG      XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              BRRGIF     XD            หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              QHPF      XD            หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
              SFP       XD            หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              BKI       จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              BKKCP      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              DCC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              EPG       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
              LHK       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
              SRIPANWA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2204 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
              TFG       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
              TIF1      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.136 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              GLANDRT     ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.2812 บาท เป็นหุ้นละ 9.1212 บาท
                                   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
              TRUBB      ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จาก 1,685,079,688 หุ้น เป็น 681,479,688 หุ้น
                                   การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญ
                                   ของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด จำนวน 1,003,600,000 หุ้น
              AOT28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              AOT28P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              BCPG28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BGRI28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BJC28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              BPP28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              CBG28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              CHG28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              CK28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              DTAC28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              HANA28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              IRPC28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              IVL28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              KBAN28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              KTC13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTG28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTT28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTT28P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTTG28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              SAWA13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              SAWA28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              SCB28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SCB28P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SCC28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TKN28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TOA28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TOP28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TRUE28C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              TTA28C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              AMAT24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ANAN24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              AOT24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BCH06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BCH24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BCP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BCPG06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BDMS06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BDMS24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BH24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BLA08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CBG24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CHG24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CKP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              COM724C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CPAL06C1811B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CPAL24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CPN06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              DELT08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GLOW08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GPSC06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              HMPR06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              IRPC06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KBAN06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KBAN24P1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KTB24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MALE08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PLAN08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTL08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTT06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTE06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTE24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              RS24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              S10001C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SAWA06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCB06C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCB24P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCCC08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SGP24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              STPI08C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TKN24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TRUE06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              VGI08C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              WHA24C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              AMAT19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ANAN19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BANP19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BEAU19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BIG19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CK19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              COM719C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CPAL19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              DTAC19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              EA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GFPT19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GGC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ITD19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KTC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              LPN19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MONO19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ORI19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTE19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTG19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCB19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCC19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SGP19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              STA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              THCO19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TKN19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TTA19C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              UNIQ19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              WORK19C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
8 ธ.ค.           BCP11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BDMS11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              COM711C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CPAL06C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KTB11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ORI11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PPS-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCC11C1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCC11P1811A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TCAP11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TPIP11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              UNIQ11C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              UNIQ24C1811A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ธ.ค.           BTS-W4     หลักทรัพย์ใหม่        1,315,710,907 หน่วย
              ESSO13C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              GGC13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              HANA13C1905A  หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              RS13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              SCB13C1905A   หลักทรัพย์ใหม่        120,000,000 หน่วย
              SPORT-W7    หลักทรัพย์ใหม่        84,401,890 หน่วย
              CI       ลูกหุ้นเข้า          73,903,520 หุ้น
              PR9       ลูกหุ้นเข้า          6,300,000 หุ้น
              WHART      หน่วยทรัสต์เพิ่มทุน       284,477,048 หน่วย
              TAKUNI     XB            50 : 1
              GVREIT     XD            หุ้นละ 0.2064 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              LHSC      XD            หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
              AMATAR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              JASIF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              LHFG      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
              PTL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
              TPRIME     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1177 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
12 ธ.ค.           CITY      XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
              ASIA      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 61)
              CMC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
              LPH       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
              IMPACT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              SEAFCO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              SONIC      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
              SPC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
              TVD       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
13 ธ.ค.           ABFTH      XD            หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-30 พ.ย. 61)
              AOT       XD            หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              GOLD      XD            หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              OISHI      XD            หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              UV       XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              BGC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              BTSGIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.209 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              FUTUREPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.351 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              KAMART     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              SPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              SPI       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
              TNH       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
              URBNPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              COM713C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              GPSC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTT13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTT13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
14 ธ.ค.           TSF       XR            1 : 1.3339364332 @ 0.045 บาท
              CPTGF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1975 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              EGATIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.213 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              MNIT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              MNRF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              SUTHA      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              TTLPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              BANP24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BBL24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              BDMS13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BDMS24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BEAU13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BEC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              BIG24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              CPN13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              ESSO24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              GFPT24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              GGC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              GPSC24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              GUNK24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              HMPR13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              IRPC24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              IVL24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              KKP24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              LPN24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              MC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              MEGA24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              MINT24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              MONO24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              MONO24C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
              MTC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTT24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTTG13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTTG24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              QH24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SAWA24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              SCC13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SCC24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SPAL24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              TISC24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              TKN24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TOA24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              UV24C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              WHAU24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              WORK24C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              AOT28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              AOT28P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BCPG28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BGRI28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BJC28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BPP28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CBG28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CHG28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CK28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              DTAC28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              HANA28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              IRPC28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              IVL28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KBAN28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KTC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTG28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTT28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTT28P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTG28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SAWA13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SAWA28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCB28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCB28P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCC28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TKN28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TOA28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TOP28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TRUE28C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TTA28C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ธ.ค.           PLE-W3     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              RICH-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 ธ.ค.           SHREIT     XD            หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
              MNIT2      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              M-STOR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท กำไรสะสม
              SHREIT     XN            หุ้นละ 0.0349 บาท
18 ธ.ค.           HPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0899 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              IVL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              M-PAT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.181 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              TREIT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              WHART      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.092 บาท (รอบ 1 ต.ค.-15 พ.ย. 61)
19 ธ.ค.           CTARAF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              KPNPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              M-II      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              MJLF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              AMAT13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BJC13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              CBG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              DTAC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              DTAC13P1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              EA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SCB13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SCB13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              STA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TRUE13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              UV06C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              UV13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              WORK13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              COM713C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GPSC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTT13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTT13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
20 ธ.ค.           WIIK      XW            3 : 1
              BCPG      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              AOT13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              AOT13P1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              BGRI13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              CHG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              CPAL13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              INTU13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              IRPC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              ITD13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              IVL13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTG13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              SPRC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              TISC13C1812A  ซื้อขายวันสุดท้าย
              BANP24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BBL24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BDMS13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BDMS24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BEAU13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BEC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BIG24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CPN13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ESSO24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GFPT24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GGC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GPSC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              GUNK24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              HMPR13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              IRPC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              IVL24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              KKP24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              LPN24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MEGA24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MINT24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MONO24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MONO24C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              MTC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTT24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTG13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTG24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              QH24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SAWA24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCC24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SPAL24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TISC24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TKN24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TOA24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              UV24C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              WHAU24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              WORK24C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 ธ.ค.           TPIPP      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
              BEAU13C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
              EA13C1812B   ซื้อขายวันสุดท้าย
              PTTG13C1812B  ซื้อขายวันสุดท้าย
              TKN13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TOA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              WHA13C1812A   ซื้อขายวันสุดท้าย
              TSR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ธ.ค.           CEN-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              NDR-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 ธ.ค.           TICON      XD            หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
              TTL       XD            หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
25 ธ.ค.           ABFTH      จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-30 พ.ย. 61)
              GVREIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2064 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              AMAT13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BJC13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CBG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              DTAC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              DTAC13P1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              EA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCB13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SCB13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              STA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TRUE13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              UV06C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              UV13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              WORK13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
26 ธ.ค.           BRRGIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1556 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
              AOT13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              AOT13P1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              BGRI13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CHG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              CPAL13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              INTU13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              IRPC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              ITD13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              IVL13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTG13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              SPRC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TISC13C1812A  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 ธ.ค.           CITY      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ส.ค.60-31 ก.ค. 61)
              LHSC      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
              QHPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ก.ย.-31 ต.ค. 61)
              CWT-W4     ซื้อขายวันสุดท้าย
              BEAU13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              EA13C1812B   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              PTTG13C1812B  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TKN13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              TOA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
              WHA13C1812A   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ธ.ค.           CWT-W4     XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
              SHREIT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2212 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ต.ค. 61)
29 ธ.ค.           BSM-W2     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มกราคม 2562
2 ม.ค.           NPPG      XW            2.50 : 1
              PSTC-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย
3 ม.ค.           PSTC-W1     XE            1 : 1 @ 0.50 บาท
15 ม.ค.           ECL       XW            2 : 1
25 ม.ค.           CWT-W4     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ม.ค.           TSC       XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
29 ม.ค.           PSTC-W1     ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.           KTIS      XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
7 ก.พ.           IRC       XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              METCO      XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              AOT       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              TICON      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
14 ก.พ.           GOLD      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.           SFP       จ่ายปันผล          หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              TTL       จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
              UV       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
18 ก.พ.           KTIS      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.           TSC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
22 ก.พ.           METCO      จ่ายปันผล          หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
28 ก.พ.           IRC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
              OISHI      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
11 มี.ค.           GJS       XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ