ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 72,199 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:41 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 72,199 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 16,728 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 10,775 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 2,805 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.28% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ค่อนข้างนิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 2,805 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 2,805 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 1,477 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0% พร้อมกับคงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ธนาคารพาณิชย์ ฝากไว้กับ ECB ไว้ที่ระดับ -0.40% คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 0.25% และประกาศยุติโครงการ QE ในสิ้นเดือน ธ.ค. 2561 พร้อมทั้งส่งสัญญาณคงอัตราดอกเบี้ยไว้จนถึงช่วง กลางปี 2562 สำหรับยอด Holding ของนักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับลดลง 3,007 ล้านบาท จาก 987,369 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้า เป็น 984,362 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        14-12-2018     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        72,199.01 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.42 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.72 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    2.28 %     -0.01 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง              0.00      -100 %
พันธบัตรรัฐบาล           7,842.18      -20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          61,610.09      +21 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ           0.00       n/a
หุ้นกู้เอกชน            1,200.34      -44 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ