ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ม.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 มกราคม พ.ศ. 2562 08:22 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2562

ธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61-11 ม.ค.62   WG   เสนอซื้อ   8,882,182 หุ้น       หุ้นละ 180 บาท
13 ธ.ค.61-18 ม.ค.62  NINE  เสนอซื้อ   170,049,286 หุ้น      หุ้นละ 1.40 บาท
มกราคม 2562
11 ม.ค.            BSM     ลูกหุ้นเข้า         140,318,903 หุ้น
                MOONG    ลูกหุ้นเข้า         207,000 หุ้น
                AF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                INGRS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.026 บาท (รอบ 1 ก.พ.-31 ต.ค. 61)
                TTTM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
14 ม.ค.            PDJ-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
15 ม.ค.            ECL     XW            2 : 1
                PDJ-W2   XE            1 : 1 @ 1.00 บาท
18 ม.ค.            BTS     XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
                DOD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.44 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
                LTX     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
                ORI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ม.ค.            CIG-W7   ซื้อขายวันสุดท้าย
22 ม.ค.            PJW     XD            หุ้นละ 0.08 บาท กำไรสะสม
                CIG-W7   XE            1 : 1 @ 2.00 บาท
25 ม.ค.            ECF-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
                CWT-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
28 ม.ค.            TSC     XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                ECF-W2   XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
29 ม.ค.            PSTC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 ม.ค.            7UP-W2   XE            1 : 1.0568 @ 1.1827 บาท
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.             KTIS    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
                BTS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
5 ก.พ.             SUSCO-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 ก.พ.             IRC     XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                METCO    XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                AOT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                PJW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท กำไรสะสม
                TICON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
8 ก.พ.             PDJ-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
14 ก.พ.            GOLD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.            SFP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                TTL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
                UV     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                CIG-W7   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.พ.            KTIS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.            MACO    XR            10 : 1 @ 1.60 บาท
                TSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                ECF-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ก.พ.            METCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
28 ก.พ.            IRC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
                OISHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
26 มี.ค.            GJS     XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ