ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 99,702 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday January 11, 2019 17:57 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 99,702 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 22,465 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศ ซื้อสุทธิ 16,007 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 882 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 2.15% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.02%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับลดลง 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET INFLOW 882 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 882 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของ นักลงทุนต่างชาติ 956 ล้านบาท ด้านปัจจัยต่างประเทศ ประธานเฟดแสดงความกังวลต่อภาวะหนี้สินของสหรัฐฯ สูงถึง 21.9 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนี้สินของ ภาครัฐฯ สูงถึง 16 ล้านล้านดอลล่าห์สหรัฐฯ ประกอบกับการดำเนินนโยบายขาดดุลของสหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เป็นขาขึ้น สำหรับยอด Holding ของ นักลงทุนต่างชาติ ณ สิ้นสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้น 2,680 ล้านบาท จาก 990,563 ล้านบาท ในสัปดาห์ก่อนหน้า เป็น 993,171 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        11-01-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        99,702.18 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.54 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.74 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    2.15 %     -0.02 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง              0.00       n/a
พันธบัตรรัฐบาล          14,872.66      -20 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          76,314.13       -2 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ          132.22      +160 %
หุ้นกู้เอกชน            6,013.67      +24 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a

หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ