ข่าวอินโฟเควสท์
23:18 บอนด์ยีลด์สหรัฐไร้ทิศทาง จับตาคืบหน้าสหรัฐ-จีนเจรจาการค้า   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวไร้ทิศทางในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังรอความชัด…
23:04 ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัว สวนทางหุ้นพุ่ง ขณะนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง   ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัวลงในวันนี้ สวนทางตลาดหุ้นที่พุ่งขึ้น ขณะที่นักลงทุนพาก…
22:55 ปอนด์พุ่งนิวไฮ 4 เดือน หลังมีข่าวอังกฤษ-EU กำลังร่างข้อตกลง Brexit   ปอนด์พุ่งขึ้นเทียบดอลลาร์และยูโร ขานรับความหวังที่อังกฤษและสหภาพยุโรป (EU)…
22:41 ราคาน้ำมัน WTI ปรับตัวลงต่อเนื่องจากวานนี้ หลังเผยตัวเลขศก.จีนอ่อนแอ   สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวลงในวันนี้ ต่อเนื่องจากที่ดิ่งลงวานนี้…
22:25 ดอลลาร์ดีดตัวในกรอบ 108 เยน นักลงทุนจับตาความชัดเจนเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน   ดอลลาร์ดีดตัวแตะช่วงบนของกรอบ 108 เยน ขณะที่นักลงทุนจับตาความชัดเจนใน…

IOD เปิดโผ 35 บจ.เข้ารอบลุ้นรางวัล Board of the Year Awards ก่อนประกาศผลมิ.ย.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 13:29:54 น.
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เปิดเผยว่า ในปีนี้มี

35 บริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้ารอบไปลุ้นรางวัล Board of the Year Awards ที่มอบให้กับคณะ

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ครอบคลุมทั้งในแง่ของการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
IOD จะประกาศผลรางวัล Board of the Year ในเดือน มิ.ย.62 โดยในรอบล่าสุดนี้ จะแบ่งประเภทรางวัลตามขนาด
ธุรกิจใหญ่ กลาง เล็ก ตาม market capitalization โดยรางวัลของบริษัทในแต่ละขนาดจะแบ่งเป็นประเภท Gold, Silver และ
Bronze โดยหลังจากนี้ IOD จะทำการประเมินเชิงลึก ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริษัทที่ผ่านเข้ารอบมา เพื่อให้ได้คณะ
กรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ในแต่ละขนาดธุรกิจ
"การสัมภาษณ์คณะกรรมการถือเป็นเอกลักษณ์ของรางวัล Board of the Year ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่า คณะกรรมการที่ได้
รับรางวัลนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ไม่ได้มีแค่รูปแบบ หรือ form ที่ดูดี แต่ว่ามีเนื้อหา หรือ substance ที่หนักแน่น
ด้วย" นายกุลเวช กล่าว
นอกจากนี้ การที่ IOD ดึงผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงานกำกับดูแล ผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณารางวัลด้วย ทำให้ถือได้ว่าคณะกรรมการที่ได้รับรางวัล Board of the Year คือผู้ที่ได้รับการยอมรับจาก
ประชาคมในตลาดทุนโดยรวมด้วย
ในการพิจารณารางวัลรอบนี้ IOD ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณารางวัล Board of the Year ให้เข้มข้น
และครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ มากขึ้นด้วย โดยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสถาบันภายใต้ความร่วมมือกับสมาคม
บริษัทจัดการลงทุน สมาคมประกันชีวิตไทย และกลุ่มกรรมการ ได้แก่ สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสของ IOD กรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD
และสมาชิกในชมรมกรรมการอิสระ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อคณะกรรมการที่สมควรผ่านเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ นอกจากนี้ได้มีการเชิญ

บริษัทที่ปรึกษาชั้นแนวหน้า ได้แก่ Bain & Company, Baker & McKenzie, Grant Thornton, Heidrick & Struggles, PwC

(Thailand) ให้เข้ามาร่วมกำหนดเกณฑ์พิจารณารางวัล และมีการตรวจสอบความโปร่งใสในการพิจารณาให้รางวัลโดย EY อีกด้วย
IOD ยังได้กำหนดให้มีรางวัลใหม่คือ Visionary Board Award สำหรับคณะกรรมการที่มีวิสัยทัศน์ ในการปฏิบัติหน้าที่กำกับ
ดูแลให้ธุรกิจสามารถปรับตัวภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเพิ่มรางวัล Rising Star สำหรับ
คณะกรรมการบริษัทที่มีพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างโดดเด่นด้วย
นอกจากความชื่นชม และการยอมรับจากประชาคมในตลาดทุนแล้ว คณะกรรมการที่ได้รับรางวัล Board of the Year ยัง
จะได้รับสิทธิประโยชน์ในลักษณะของการส่งเสริมความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการ จาก IOD อย่างเช่น
การเข้าอบรมในหลักสูตรที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังมีสิทธิใช้บริการรับคำปรึกษาตามหัวข้อที่กำหนดไว้ จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ
อย่าง Bain & Company โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย
รายชื่อบริษัทในกลุ่มที่ Market Cap. >100,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการผ่านเข้ารอบ* ได้แก่
(เรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

ลำดับ                 ชื่อย่อหลักทรัพย์                     บริษัท
1                    ADVANC                บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
2                    BTS                   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
3                    CPN                   บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4                    EGCO                  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
5                    HMPRO                 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
6                    IRPC                  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
7                    KBANK                 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
8                    MINT                  บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
9                    PTT                   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
10                   PTTEP                 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
11                   SCB                   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
12                   SCC                   บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)
13                   TOP                   บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)


รายชื่อบริษัทในกลุ่มที่ Market Cap. อยู่ระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการผ่านเข้ารอบ* ได้แก่
(เรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

ลำดับ                 ชื่อย่อหลักทรัพย์                     บริษัท
1                    BANPU                    บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
2                    BCP                      บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3                    HANA                     บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)
4                    KKP                      ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
5                    KTC                      บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6                    MTC                      บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
7                    ROBINS                   บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)
8                    SPALI                    บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
9                    TISCO                    บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
10                   TU                       บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
11                   VGI                       บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทในกลุ่มที่ Market Cap. < 30,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการผ่านเข้ารอบ* ได้แก่
(เรียงตามตัวอักษรของชื่อย่อหลักทรัพย์)

ลำดับ                  ชื่อย่อหลักทรัพย์                    บริษัท
1                     BAFS                     บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2                     DTC                       บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
3                     GFPT                     บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
4                     ICC                       บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
5                     LPN                       บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
6                     MBK                       บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
7                     PSL                       บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
8                     SAMART                   บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
9                     SAT                       บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
10                    SITHAI                   บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
11                    SVI                      บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง