ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 25 ม.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 28, 2019 09:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์*      ประเภท วันที่ได้มา/      จำนวน    ราคา วิธีการได้
                             หลักทรัพย์ จำหน่าย                จำหน่าย
BDMS   นาย อัฐ ทองแตง         ผู้รายงาน      หุ้นสามัญ 24/01/2562    300,000   23.60 ซื้อ
GRAMMY  นาย ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม      นิติบุคคลซึ่งผู้จัด    หุ้นสามัญ 24/01/2562     24,200   6.29 ซื้อ
                    ทำรายงาน คู่สมรส
                    หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
                    ฉันสามีภริยา และบุตร
                    ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
                    ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ
                    30 ของจำนวนสิทธิออก
                    เสียงทั้งหมด และมีสัดส่วน
                    การถือหุ้นมากที่สุด
                    (บริษัท เกิดฟ้า จำกัด)
DDD   นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 24/01/2562    50,000   17.20  ซื้อ
TTCL   นาย ฮิโรโนบุ อิริยา        ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 24/01/2562    50,000   6.35  ซื้อ
THG   นาย บุญ วนาสิน          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน  หุ้นสามัญ 24/01/2562    19,000   33.00  ซื้อ
                    ฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG   นาย บุญ วนาสิน          คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกัน  หุ้นสามัญ 24/01/2562    132,200   33.50  ซื้อ
                    ฉันสามีภริยา
                    (นาง จารุวรรณ วนาสิน)
PDJ   นางสาว พิทยา เตียสุวรรณ์      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 24/01/2562    12,000   1.87  ซื้อ
MILL   นางสาว สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล    ผู้รายงาน      วอร์แรนท์ 25/01/2562     6,300   0.08  ขาย
THANI  นาย โกวิท รุ่งวัฒนโสภณ       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 24/01/2562    300,000   6.85  ซื้อ
SE    นาย แสงเพชร ตันทะอธิพานิช     ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 23/01/2562    111,600   1.87  ซื้อ
SQ    นาย ภวัต ศิริสรรพ์         ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 23/01/2562    300,000   2.03  ขาย
SQ    นาย ภวัต ศิริสรรพ์         ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 24/01/2562    200,000   2.06  ขาย
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 24/01/2562    20,000   0.97  ซื้อ
SKE   นาย ชัชชัย สุเมธโชติเมธา      ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 25/01/2562    50,000   0.95  ซื้อ
OCEAN  นาย อุชัย วิไลเลิศโภคา       ผู้รายงาน       หุ้นสามัญ 23/01/2562   5,000,000   3.94  ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ