ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 31 ม.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 31 มกราคม พ.ศ. 2562 08:31 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562

มกราคม 2562
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI    เสนอซื้อ          925,763,900 หุ้น หุ้นละ 0.21 บาท
28 ม.ค.-4 มี.ค.62     DIGI-W2   เสนอซื้อ          887,684,311 หุ้น หุ้นละ 0.01 บาท
มกราคม 2562
31 ม.ค.         BEAUTY   ลูกหุ้นเข้า         653,580 หุ้น
             TICON    เปลี่ยนชื่อจาก        "บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)"
                               "TICON Industrial Connection Public Company Limited"
                   ชื่อใหม่          "บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"
                               "Frasers Property (Thailand) Public Company Limited"
             TICON    เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       "FPT"
             TREIT    เปลี่ยนชื่อจาก        "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน"
                               "Ticon Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust"
                   ชื่อใหม่          "ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
                               เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้"
                               "Frasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT"
             TREIT    เปลี่ยนชื่อย่อเป็น       "FTREIT"
กุมภาพันธ์ 2562
1 ก.พ.          KTIS    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
             BTS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 61)
4 ก.พ.          TTA-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย
5 ก.พ.          TTA-W5   XE            1 : 1.0141 @ 18.2439 บาท
             SUSCO-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 ก.พ.          IRC     XD            หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             METCO    XD            หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             ACAP    XB            12 : 1
             AOT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             PJW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท กำไรสะสม
             TICON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
8 ก.พ.          1DIV    XD            หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             TAPAC    XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
             TDEX    XD            หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             PDJ-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
11 ก.พ.         WHABT    XD            หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHABT    XN            หุ้นละ 0.024 บาท
12 ก.พ.         CRYSTAL   XD            หุ้นละ 0.048 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DIF     XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OSP     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
             POPF    XD            หุ้นละ 0.2843 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPF     XD            หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTTEP    XD            หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
             SIRIP    XD            หุ้นละ 0.1382 บาท กำไรสะสม
             CRYSTAL   XN            หุ้นละ 0.121 บาท
             ERWPF    XN            หุ้นละ 0.117 บาท
13 ก.พ.         PRINC    ย้ายกลุ่มอุตสาหกรรม     จากเดิม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ไป บริการ
             PRINC    ย้ายหมวดธุรกิจ       จากเดิม พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไป การแพทย์
14 ก.พ.         GOLD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.46 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
15 ก.พ.         TLGF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-30 พ.ย. 61)
             SFP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 8.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             TTL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท กำไรสะสม
             UV     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             CIG-W7   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
18 ก.พ.         KTIS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
21 ก.พ.         MACO    XR            10 : 1 @ 1.60 บาท
             TSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             ECF-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
22 ก.พ.         METCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
23 ก.พ.         7UP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 ก.พ.         PICO    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
26 ก.พ.         1DIV    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             TDEX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
27 ก.พ.         WHABT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 ก.พ.         IRC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.8965 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OISHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.90 บาท (รอบ 1 ต.ค.60-30 ก.ย. 61)
             OSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 61)
มีนาคม 2562
1 มี.ค.          CRYSTAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.048 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DIF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             POPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2843 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1743 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIRIP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1382 บาท กำไรสะสม
             TTA-W5   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มี.ค.          KSL     XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
7 มี.ค.          SWC     XW            2 : 1
15 มี.ค.         PICO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
20 มี.ค.         KSL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
22 มี.ค.         TAPAC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 พ.ย.60-31 ต.ค. 61)
26 มี.ค.         GJS     XR            1 : 0.83 @ 0.13 บาท
เมษายน 2562
3 เม.ย.         SCC     XD            หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
11 เม.ย.         PTTEP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.25 บาท กำไรสะสม
19 เม.ย.         SCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
พฤษภาคม 2562
9 พ.ค.          OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
24 พ.ค.         OHTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ