ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 23 เม.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 23 เมษายน พ.ศ. 2562 08:12 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2562

มีนาคม 2562
25 มี.ค.-17 พ.ค.62     GLOW    เสนอซื้อ          451,889,002 หุ้น หุ้นละ 90.8136 บาท
เมษายน 2562
23 เม.ย.         SF     ลูกหุ้นเข้า         355,313,390 หุ้น
             TASCO    ลูกหุ้นเข้า         754,000 หุ้น
             TMT     ลูกหุ้นเข้า         435,379,017 หุ้น
             BBL     XD            หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม
             KTB     XD            หุ้นละ 0.718 บาท กำไรสะสม
             KTB-P    XD            หุ้นละ 0.8725 บาท กำไรสะสม
             MAJOR    XD            หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MBAX    XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TMB     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SISB    ย้ายหลักทรัพย์        จากเดิม บริการ (MAI) ไป บริการเฉพาะกิจ (SET)
             RJH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFG-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย
             TSF-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย
             TSF-W5   ซื้อขายวันสุดท้าย
24 เม.ย.         QH     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MFC     XD            หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             YUASA    XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFG-W1   XE            1 : 1 @ 2.50 บาท
             TSF-W4   XE            1 : 1 @ 0.70 บาท
             TSF-W5   XE            1 : 1 @ 0.05 บาท
             BCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             BTW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
             GFPT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INTUCH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KIAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PTTGC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท กำไรสะสม
             SVOA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVOA-P   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCCC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
25 เม.ย.         APCO    XD            หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIZ     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   XD            หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UBIS    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             SCCC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.41 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IEC-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
             XO-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย
26 เม.ย.         ADB     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FLOYD    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LHFG    XD            หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MINT    XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRM     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TLGF    XD            หุ้นละ 0.2249 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ. 62)
             IEC-W2   XE            1 : 1 @ 0.045 บาท
             XO-W1    XE            1 : 1.024 @ 3.907 บาท
             MINT    XW            20 : 1
             BDMS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EGCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FTE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LHSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 62)
             NDR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             RATCH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.25 บาท กำไรสะสม
             QHPF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-28 ก.พ. 62)
             QLT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SELIC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0019841 บาท กำไรสะสม
             SELIC    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 28 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             SMK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SNC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.00 บาท กำไรสะสม
             TASCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THANI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THANI    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.15 บาท กำไรสะสม
             UAC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ATP30-W1  ซื้อขายวันสุดท้าย
29 เม.ย.         AQUA    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ECF     XD            หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MOONG    XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MTC     XD            หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PORT    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ROH     XD            หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RSP     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAPPE    XD            หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCN     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STI     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TACC    XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TISCO    XD            หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TISCO-P   XD            หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THREL    XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ATP30-W1  XE            1 : 1 @ 0.85 บาท
             CHEWA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.035 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JCT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.20 บาท กำไรสะสม
             MCS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MEGA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
30 เม.ย.         BJC     XD            หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BROOK    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CKP     XD            หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EASTW    XD            หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EKH     XD            หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INET    XD            หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KKP     XD            หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             KWC     XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWM     XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPH     XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NNCL    XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OSP     XD            หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PIMO    XD            หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAUCE    XD            หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUN     XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCAP    XD            หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TCAP-P   XD            หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TM     XD            หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNL     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOPP    XD            หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WIIK    XD            หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             WIIK    XD            หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             BWG-W4   XE            1 : 1 @ 3.00 บาท
             BROOK    XW            4 : 1
             ASK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.61 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ATP30    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BANPU    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BROCK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             GC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GIFT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KBANK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.50 บาท กำไรสะสม
             KTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PTT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท กำไรสะสม
             TIPCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TTW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ACAP-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
             SPORT-W5  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
พฤษภาคม 2562
2 พ.ค.          AHC     XD            หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ANAN    XD            หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
             ALLA    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALUCON   XD            หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASEFA    XD            หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BAFS    XD            หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCP     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ESSO    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FNS     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOW    XD            หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GULF    XD            หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HTC     XD            หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICC     XD            หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
             III     XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             L&E     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OCC     XD            หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             ORI     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PLE     XD            หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRAKIT   XD            หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFEC    XD            หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             NC     XD            หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
             NETBAY   XD            หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RICHY    XD            หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RICHY    XD            หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S & J    XD            หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
             SAAM    XD            หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SALEE    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SCG     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SHANG    XD            หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SITHAI   XD            หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SLP     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SPI     XD            หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             TC     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFMAMA   XD            หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THIP    XD            หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIW     XD            หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOA     XD            หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPCORP   XD            หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TVT     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             VARO    XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WACOAL   XD            หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
             ACAP-W2   XE            1 : 1 @ 6.00 บาท
             J      XR            1.20 : 1 @ 1.06 บาท
             PORT    XR            5 : 1 @ 4.00 บาท
             PORT    XW            2 : 1
             FORTH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             JMT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.54 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SAMCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUTHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TPLAS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
3 พ.ค.          AI     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASIAN    XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEAUTY   XD            หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BGC     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BTNC    XD            หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             CENTEL   XD            หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHG     XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CI     XD            หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPALL    XD            หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EPCO    XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FVC     XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GTB     XD            หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HFT     XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICHI    XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LH     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MILL    XD            หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             MM     XD            หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MODERN   XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NYT     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPM     XD            หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPS     XD            หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             PSTC    XD            หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ROJNA    XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAWAD    XD            หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAWAD    XD            หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SC     XD            หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIS     XD            หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPC     XD            หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
             SSF     XD            หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SST     XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVI     XD            หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THG     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPA     XD            หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             TSR     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWZ     XD            หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNT     XD            หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WG     XD            หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHAUP    XD            หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             WPH     XD            หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BFIT    XR            1 : 1.50 @ 18.00 บาท
             DCORP    XR            1 : 2 @ 0.50 บาท
             ACC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             ASIMAR   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AUCT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BAT-3K   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             BKD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CRD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.027 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FSS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             LIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAJOR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PCSGH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S11     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             SCB-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.00 บาท กำไรสะสม
             TEAMG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.075 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIGER    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPIPP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท กำไรสะสม
             WORK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
7 พ.ค.          AKP     XD            หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMATAV   XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEM     XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIG     XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BLA     XD            หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             BRR     XD            หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSM     XD            หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             COLOR    XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             COM7    XD            หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPF     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSR     XD            หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSS     XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FE     XD            หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HTECH    XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HUMAN    XD            หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IHL     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ITEL    XD            หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JSP     XD            หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             JWD     XD            หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             K      XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LRH     XD            หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
             LST     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             M      XD            หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MATI    XD            หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             MK     XD            หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
             MK     XD            หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             NER     XD            หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEW     XD            หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NCL     XD            หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PB     XD            หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PG     XD            หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             PR9     XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RPH     XD            หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SABINA   XD            หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
             SEAFCO   XD            หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   XD            หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SENA    XD            หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSP     XD            หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNPC    XD            หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             TPCH    XD            หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWPC    XD            หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
             UKEM    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UPOIC    XD            หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             2S-W1    XE            1 : 1.125 @ 6.667 บาท
             PACE    XR            3 : 2 @ 0.25 บาท
             PACE    XW            2 : 1
             BKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MIDA-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย
             ML-W2    ซื้อขายวันสุดท้าย
8 พ.ค.          2S     XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             AP     XD            หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             ARROW    XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BAY     XD            หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             CK     XD            หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             DEMCO    XD            หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EASON    XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GYT     XD            หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             IVL     XD            หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PL     XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RML     XD            หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
             RP     XD            หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMIT    XD            หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSSC    XD            หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYMC    XD            หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRU     XD            หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             VIBHA    XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MIDA-W2   XE            1 : 1 @ 2.50 บาท
             ML-W2    XE            1 : 1.10 @ 3.182 บาท
             SKY-W1   XE            1 : 1.09 @ 1.376 บาท
             GREEN    XW            3 : 1
             HYDRO    XW            8 : 1
             BH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BH-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HMPRO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท กำไรสะสม
             KGI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.385 บาท กำไรสะสม
             MTI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.82 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NVD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PATO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPALI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ZIGA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
9 พ.ค.          AMATA    XD            หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AU     XD            หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BCH     XD            หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BWG     XD            หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ESTAR    XD            หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HPT     XD            หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ILINK    XD            หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JUBILE   XD            หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NPK     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    XD            หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PF     XD            หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLANB    XD            หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PREB    XD            หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STA     XD            หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNTEC   XD            หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TITLE    XD            หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TITLE    XD            หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             WHA     XD            หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DOD     XW            2.25 : 1
             PERM    XW            1 : 1
             PERM    XR            2 : 1 @ 1.00 บาท
             AH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AIT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             ASIA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CNS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.078 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DCON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DTCI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             FLOYD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KCE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.36 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PMTA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TMD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TTA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             DCON-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 พ.ค.          AMARIN   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KAMART   XD            หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             KCM     XD            หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIAM    XD            หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SORKON   XD            หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRITN    XD            หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ADB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             APCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1549 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BBL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.50 บาท กำไรสะสม
             BGRIM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CBG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHAYO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             CSC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSC-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KTB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.718 บาท กำไรสะสม
             KTB-P    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.8725 บาท กำไรสะสม
             LALIN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MBAX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             QH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ROH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.3769 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPCG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNEX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNEX    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TNP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TQM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UNIQ    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             YUASA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
11 พ.ค.          META-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
13 พ.ค.          NWR     XD            หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TVI     XD            หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSBM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MBK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.38 บาท กำไรสะสม
             SNP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.68 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUSCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VCOM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             XO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
14 พ.ค.          ITD     XD            หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
             AKR     XW            2 : 1
             BJCHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             CWT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0329 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท กำไรสะสม
             SIRI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNITY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UBIS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ITD-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 พ.ค.          ALUCON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CTW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DDD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HANA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LANNA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MGT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MINT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NCH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ORI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PRM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAPPE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SGP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TACC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TLGF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2249 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ. 62)
16 พ.ค.          AGE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0019 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AGE     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EKH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NER     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PAP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPIPL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
             WICE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WINNER   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
             PIMO-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 พ.ค.          AHC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALLA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ANAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
             BAFS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CAZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61)
             DRT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EASTW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GRAND    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HARN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IFS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INOX    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KASET    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KBS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LEE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             LHFG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFEC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             MOONG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NFC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             PTG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ROBINS   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAUCE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             SUN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCAP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TCAP-P   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TISCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TISCO-P   จ่ายปันผล         หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TNL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPCORP   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TKS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TKS     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWZ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VIH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 พ.ค.          TFG-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             TSF-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             TSF-W5   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 พ.ค.          AJ     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMATAV   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AQUA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASIAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEAUTY   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BJC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BTNC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             CKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ECF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ESSO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FNS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FPI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GULF    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HTC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
             ICHI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             JUBILE   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NETBAY   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
             NKI     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             OCC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             PIMO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PORT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SITHAI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SPC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
             SPI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             SSF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             TSE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.055 บาท กำไรสะสม
             WACOAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
22 พ.ค.          AI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASEFA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             CPALL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IHL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             III     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAKRO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MODERN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
             NNCL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OTO     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PDG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             PPS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             PRAKIT   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PSH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PYLON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             S & J    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
             SAAM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SABINA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
             SALEE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SAWAD    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAWAD    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SHANG    จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SLP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             STI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THIP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOPP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRUBB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UKEM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UOBKH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHAUP    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             WIIK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             WIIK    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
23 พ.ค.          2S     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             AMATA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             BAY     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             BROOK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COLOR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             CPF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EPCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             GLOBAL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOBAL   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GTB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ILINK    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ITEL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IVL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JAS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
             JKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             K      จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             L&E     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LST     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             M      จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PSTC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PR9     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ROJNA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SANKO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             SC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFMAMA   จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             UPOIC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VIBHA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IEC-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             XO-W1    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 พ.ค.          ATP30-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             AKP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
             AMANAH   จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             AMARIN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ARROW    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BGC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BRR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             CENTEL   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHARAN   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             COM7    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSS     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DEMCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             EASON    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ERW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FMT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GENCO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HFT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HPT     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HUMAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ITD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
             JWD     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KAMART   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             KCAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LRH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
             M-CHAI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MATI    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             MILL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             MK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
             MK     จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             NCL     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEW     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NPK     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PB     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PF     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PREB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RAM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RICHY    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SENA    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKN     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMIT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SORKON   จ่ายปันผล         หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SST     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STEC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNTEC   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TAE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TAKUNI   จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCMC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCOAT    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THE     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TITLE    จ่ายปันผล         หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TMILL    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             TPCH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRITN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TSR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TSTE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             TWPC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
             UTP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UVAN    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             VARO    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WPH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
27 พ.ค.          ESTAR    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KCM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SIAM    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYMC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 พ.ค.          AU     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BCH     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FVC     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HTECH    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NWR     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RML     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
             TVI     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 พ.ค.          BWG     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JSP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             NTV     จ่ายปันผล         หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม
             PPM     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSSC    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STA     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRUE    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWP     จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ACAP-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 พ.ค.          HPT     XW            5 : 1
             GYT     จ่ายปันผล         หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PLANB    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
มิถุนายน 2562
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
             ML-W2    ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
6 มิ.ย.          INGRS    จ่ายปันผล         หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม
13 มิ.ย.          PPPM    XR            2 : 1 @ 2.00 บาท
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค.          META    XW            14 : 1

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ