ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 13 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday May 13, 2019 08:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

มีนาคม 2562
25 มี.ค.-17 พ.ค.62     GLOW    เสนอซื้อ           451,889,002 หุ้น หุ้นละ 90.8136 บาท

พฤษภาคม 2562
13 พ.ค.          LIT     ลูกหุ้นเข้า          729,350 หุ้น
             MILL    ลูกหุ้นเข้า          192,118,226 หุ้น
             AEONTS   XD             หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ.62 และกำไรสะสม)
             NWR     XD             หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TVI     XD             หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JMART-W2  XE             1 : 1 @ 15.00 บาท
             ERWPF    ลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว    จากหุ้นละ 9.5448 บาท เป็นหุ้นละ 9.4278 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

             FOCUS-W2  เปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิ     จากหุ้นละ 1.80 บาท เป็นหุ้นละ 1.533 บาท
             ASP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSBM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MBK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.38 บาท กำไรสะสม
             SNP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.68 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SUSCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VCOM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             XO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)

TNPC-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

14 พ.ค.          ITD     XD             หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
             TNPC-W1   XE             1 : 1.02 @ 2.21 บาท
             AKR     XW             2 : 1
             BJCHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             CWT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0329 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PRG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท กำไรสะสม
             SIRI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNITY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UBIS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

ITD-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

15 พ.ค.          DIGI    เปลี่ยนชื่อจาก         "บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)"
"Digital Tech Planet Public Company Limited"
                   ชื่อใหม่           "บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)"
"B-52 Capital Public Company Limited"
             DIGI    เปลี่ยนชื่อย่อเป็น        B52
             DIGI-W1   เปลี่ยนชื่อย่อเป็น        B52-W1
             DIGI-W2   เปลี่ยนชื่อย่อเป็น        B52-W2
             ALUCON   จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.052 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CTW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DDD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GUNKUL   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HANA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LANNA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MGT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MINT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NCH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ORI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PRM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAPPE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.66 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SGP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TACC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THREL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TLGF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2249 บาท (รอบ 1 ธ.ค.61-28 ก.พ. 62)
16 พ.ค.          CPNCG    XD             หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             CRYSTAL   XD             หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             DIF     XD             หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             HREIT    XD             หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             POPF    XD             หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             PPF     XD             หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SIRIP    XD             หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             CRYSTAL   XN             หุ้นละ 0.0338 บาท
             ERWPF    XN             หุ้นละ 0.175 บาท
             AGE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0019 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AGE     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EKH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NER     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PAP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SIS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPIPL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
             WICE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WINNER   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม

PIMO-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

17 พ.ค.          DCC     XD             หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             OISHI    XD             หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             SHREIT   XD             หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             SHREIT   XN             หุ้นละ 0.0941 บาท
             AHC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ALLA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ANAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
             BAFS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CAZ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61)
             DRT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EASTW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GRAND    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HARN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IFS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             INOX    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KASET    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KBS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LEE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
             LHFG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MACO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MFEC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
             MOONG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NFC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             PTG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ROBINS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             S      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAUCE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SPG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             SUN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCAP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TCAP-P   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
             TISCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TISCO-P   จ่ายปันผล          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TNL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TOA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPCORP   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TKS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TKS     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWZ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VIH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 พ.ค.          TFG-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TSF-W4 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

TSF-W5 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

21 พ.ค.          AIMIRT   XD             หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             BOFFICE   XD             หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             IVL     XD             หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             BOFFICE   XN             หุ้นละ 0.0109 บาท
             AJ     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMATAV   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AQUA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASIAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEAUTY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BJC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BTNC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
             CKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ECF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ESSO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FNS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FPI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GULF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             HTC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
             ICHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             JUBILE   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             LH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             MM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NETBAY   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NKI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
             NKI     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             OCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
             PIMO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PORT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SITHAI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SPC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
             SPI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
             SSF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TIP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TPA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             TSE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.055 บาท กำไรสะสม
             WACOAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
22 พ.ค.          BRRGIF   XD             หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             GLANDRT   XD             หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             JASIF    XD             หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TPRIME   XD             หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TSC     XD             หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
             BRRGIF   XN             หุ้นละ 0.60 บาท
             TPRIME   XN             หุ้นละ 0.0615 บาท
             AI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ASEFA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BEM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BIG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CMC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             CPALL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ICN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IHL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             III     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KWM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MAKRO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MODERN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             NC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
             NNCL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OTO     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PDG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
             PPS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             PRAKIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PSH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PYLON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             S & J    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
             SAAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SABINA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
             SALEE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             SAWAD    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAWAD    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SHANG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SLP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             STI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THIP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TOPP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRUBB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UKEM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UOBKH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHART    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             WHAUP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             WIIK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             WIIK    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
23 พ.ค.          BKI     XD             หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SPRIME   XD             หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SRIPANWA  XD             หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             2S     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             AMATA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             BAY     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
             BLA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
             BROOK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             COLOR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             CPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EPCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             GLOBAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GLOBAL   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GTB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ILINK    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ITEL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             IVL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JAS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
             JKN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             K      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             L&E     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LST     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             M      จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PSTC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PR9     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             ROJNA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SANKO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             SC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SEAFCO   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TFMAMA   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             THG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TVT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             UPOIC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VIBHA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             VNT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

IEC-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

XO-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

24 พ.ค.          AMATAR   XD             หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             GVREIT   XD             หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             AKP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             AMANAH   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
             AMANAH   จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             AMARIN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ARROW    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BGC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BRR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             CENTEL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHARAN   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CHG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             COM7    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CPT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             CSS     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             DEMCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             EA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
             EASON    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ENGY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ERW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             FMT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             GENCO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HFT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HPT     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HUMAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             ITD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
             JWD     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KAMART   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             KCAR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             LRH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
             M-CHAI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             MATI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
             MILL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
             MK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
             MK     จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
             NCL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NEW     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NPK     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             OHTL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PB     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PLE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             PREB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RAM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม
             RICHY    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RICHY    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SENA    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SKN     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SMIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SORKON   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SST     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STEC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SVI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SWC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYNTEC   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TAE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TAKUNI   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCMC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TCOAT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             THE     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TITLE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TITLE    จ่ายปันผล          หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             TMILL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TNPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
             TPCH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRITN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TSR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TSTE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
             TWPC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
             UTP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             UVAN    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             VARO    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WPH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

ATP30-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

25 พ.ค.          BWG-W4   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 พ.ค.          ESTAR    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             KCM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
             SIAM    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SYMC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 พ.ค.          AU     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             BCH     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             BSM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             FVC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             HTECH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
             NWR     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             RML     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
             TVI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             WHA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 พ.ค.          BWG     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             JSP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
             NTV     จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม
             PPM     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SCP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             SSSC    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             STA     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TRUE    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
             TWP     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)

ACAP-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

30 พ.ค.          HPT     XW             5 : 1
             GYT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
             PLANB    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)

31 พ.ค.          DCC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             OISHI    จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)

2S-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

มิถุนายน 2562
1 มิ.ย.          MIDA-W2   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ML-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

SKY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 มิ.ย.          AIMIRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
4 มิ.ย.          CPNCG    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             CRYSTAL   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             DIF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             IVL     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             POPF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             PPF     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SIRIP    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
6 มิ.ย.          BOFFICE   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             GLANDRT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             INGRS    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม

RICHY-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย

JMART-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

7 มิ.ย.          RICHY-W1  XE             1 : 1.22449 @ 1.47 บาท
             7UP     XW             5 : 1
             BKI     จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             BRRGIF   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
             GVREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             JASIF    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             TSC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
8 มิ.ย.          TNPC-W1   ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มิ.ย.          AMATAR   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SPRIME   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
             SRIPANWA  จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
12 มิ.ย.          SHREIT   จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
13 มิ.ย.          PPPM    XR             2 : 1 @ 2.00 บาท
20 มิ.ย.          HREIT    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
25 มิ.ย.          DIMET-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย
26 มิ.ย.          DIMET-W2  XE             1 : 1 @ 1.15 บาท

กรกฎาคม 2562
1 ก.ค.          META    XW             14 : 1
3 ก.ค.          RICHY-W1  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ก.ค.          PPPM    XW             3 : 1
18 ก.ค.          AEONTS   จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ.62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค.          DIMET-W2  ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ