ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 16 พ.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 08:11 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

แก้ไข รายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XD ของ SEAFCO จากเดิมวันที่ 23 พ.ค. 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 27 พ.ค.2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 7:54 น.) และแก้ไขวันที่จ่ายปันผลของ AIMIRT จากเดิมวันที่ 3 มิ.ย.2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 4 มิ.ย.2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 18:03 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

มีนาคม 2562
25 มี.ค.-17 พ.ค.62 GLOW เสนอซื้อ 451,889,002 หุ้น หุ้นละ 90.8136 บาท
พฤษภาคม 2562
16 พ.ค.-20 มิ.ย.62 GJS เสนอซื้อ 14,644,404,205 หุ้น หุ้นละ 0.13 บาท
พฤษภาคม 2562
16 พ.ค. DCC ลูกหุ้นเข้า 703,438,699 หุ้น
TKS ลูกหุ้นเข้า 42,019,700 หุ้น
CPNCG XD หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CRYSTAL XD หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DIF XD หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
HREIT XD หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
POPF XD หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
PPF XD หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SIRIP XD หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CRYSTAL XN หุ้นละ 0.0338 บาท
ERWPF XN หุ้นละ 0.175 บาท
FOCUS เปลี่ยนชื่อจาก "บริษัท โฟคัส ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)"
"Focus Development and Construction Public Company Limited"
ชื่อใหม่ "บริษัท พราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)"
"Proud Real Estate Public Company Limited"
FOCUS เปลี่ยนชื่อย่อเป็น PROUD
FOCUS-W2 เปลี่ยนชื่อย่อเป็น PROUD-W2
AGE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0019 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
AGE จ่ายปันผล หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CCET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
EKH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KWC จ่ายปันผล หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NER จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PAP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SIS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0974 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TPIPL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท กำไรสะสม
WICE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WINNER จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
PIMO-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
17 พ.ค. DCC XD หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
OISHI XD หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
SHREIT XD หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
SHREIT XN หุ้นละ 0.0941 บาท
ADAM เปลี่ยนชื่อจาก "บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)"
"Adamas Incorporation Public Company Limited"
ชื่อใหม่ "บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"
"Asset Five Group Public Company Limited"
ADAM เปลี่ยนชื่อย่อเป็น A5
SPPT เปลี่ยนชื่อจาก "บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)"
"Single Point Parts (Thailand) Public Company Limited"
ชื่อใหม่ "บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)"
"NEX Point Public Company Limited"
SPPT เปลี่ยนชื่อย่อเป็น NEX
AHC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.48 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ALLA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ANAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.139 บาท กำไรสะสม
BAFS จ่ายปันผล หุ้นละ 1.14 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
CAZ จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61)
DRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
EASTW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.27 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
GLOW จ่ายปันผล หุ้นละ 1.177 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
GRAND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HARN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
IFS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
INET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1325 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
INOX จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05723 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KASET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KBS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
LEE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค. -31 ธ.ค. 61)
LHFG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
LPH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
MACO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
MFC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
MFEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท กำไรสะสม
MOONG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NFC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.043 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
OGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.57 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
PTG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ROBINS จ่ายปันผล หุ้นละ 1.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
S จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SAUCE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.99 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SCN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SKR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
SUN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
TCAP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
TCAP-P จ่ายปันผล หุ้นละ 1.60 บาท กำไรสะสม
TISCO จ่ายปันผล หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TISCO-P จ่ายปันผล หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TIW จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TNL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TOA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
TPCORP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TKS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TKS จ่ายปันผล หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TVO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
TWZ จ่ายปันผล หุ้นละ 0.00286 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
VIH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
VNG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
18 พ.ค. TFG-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TSF-W4 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
TSF-W5 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
21 พ.ค. AIMIRT XD หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BOFFICE XD หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
IVL XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BOFFICE XN หุ้นละ 0.0109 บาท
AJ จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
AMATAV จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
AQUA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ASIAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
BEAUTY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.138 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
BJC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.55 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
BTNC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท กำไรสะสม
CKP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CPL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ECF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.030227 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ESSO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
FNS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
FPI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
GULF จ่ายปันผล หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
HTC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
ICC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.21 บาท กำไรสะสม
ICHI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
JUBILE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.34 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
KKP จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
LH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
MM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
NETBAY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.7556 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NKI จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท กำไรสะสม
NKI จ่ายปันผล หุ้นปันผล 34 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
OCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท กำไรสะสม
PIMO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PORT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SAMTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
SITHAI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
SPC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท กำไรสะสม
SPI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม
SSF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.3704 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TIP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
TPA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
TSE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.055 บาท กำไรสะสม
WACOAL จ่ายปันผล หุ้นละ 1.80 บาท กำไรสะสม
22 พ.ค. BRRGIF XD หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
GLANDRT XD หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
JASIF XD หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TPRIME XD หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TSC XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
BRRGIF XN หุ้นละ 0.60 บาท
TPRIME XN หุ้นละ 0.0615 บาท
AI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ASEFA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
BEM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
BIG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CMAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
CMC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
CPALL จ่ายปันผล หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ICN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
IHL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
III จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KWM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
MAKRO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
MODERN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
NC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท กำไรสะสม
NNCL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
OTO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
PDG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 มิ.ย.-31 ธ.ค. 61)
PPS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
PRAKIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.90 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PSH จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
PYLON จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
S & J จ่ายปันผล หุ้นละ 1.26 บาท กำไรสะสม
SAAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.025 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SABINA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.54 บาท กำไรสะสม
SALEE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
SAWAD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SAWAD จ่ายปันผล หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SHANG จ่ายปันผล หุ้นละ 2.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SLP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
STI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
THIP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TOPP จ่ายปันผล หุ้นละ 4.67 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TRUBB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
UKEM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
UOBKH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WHART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.146 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
WHAUP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2115 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
WIIK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
WIIK จ่ายปันผล หุ้นปันผล 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
23 พ.ค. BKI XD หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPRIME XD หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SRIPANWA XD หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
2S จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
AMATA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
AP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
BAY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.45 บาท กำไรสะสม
BLA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท กำไรสะสม
BROOK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
CI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.032 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
COLOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
CPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
EPCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
FE จ่ายปันผล หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
GLOBAL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.205555555 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
GLOBAL จ่ายปันผล หุ้นปันผล 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
GTB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0104 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
ILINK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ITEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.057 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
JAS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.28 บาท กำไรสะสม
JKN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
K จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
L&E จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
LST จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
M จ่ายปันผล หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
OSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PSTC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.018 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
PR9 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RPH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0292 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
ROJNA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SANKO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
SC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ต.ค.-31 ธ.ค. 61)
TFMAMA จ่ายปันผล หุ้นละ 2.01 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
THG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TRU จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TVT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
UPOIC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
VIBHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
VNT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WG จ่ายปันผล หุ้นละ 4.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
IEC-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
XO-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
24 พ.ค. AMATAR XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
B-WORK XD หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BKKCP XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNREIT XD หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GVREIT XD หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPF XD หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TIF1 XD หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
URBNPF XN หุ้นละ 0.13 บาท
AKP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.072 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
AMANAH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.00740741 บาท กำไรสะสม
AMANAH จ่ายปันผล หุ้นปันผล 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
AMARIN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ARROW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
BR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
BRR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
CENTEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CHARAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CHG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
COM7 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CPT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CSR จ่ายปันผล หุ้นละ 1.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
CSS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
DEMCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
EA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท กำไรสะสม
EASON จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ENGY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
ERW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
FMT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
GENCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HFT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HPT จ่ายปันผล หุ้นปันผล 16 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HUMAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
ITD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0144 บาท กำไรสะสม
JWD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
KCAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
LRH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.41 บาท กำไรสะสม
M-CHAI จ่ายปันผล หุ้นละ 3.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
MATI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม
MILL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท กำไรสะสม
MK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.011112 บาท กำไรสะสม
MK จ่ายปันผล หุ้นปันผล 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ กำไรสะสม
NCL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0067 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NEW จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NPK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
NYT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
OHTL จ่ายปันผล หุ้นละ 9.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
PB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
PF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.066 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PLE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0775 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
PREB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.80 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RAM จ่ายปันผล หุ้นละ 30.00 บาท กำไรสะสม
RICHY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02514 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RICHY จ่ายปันผล หุ้นปันผล 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SENA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.160553 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SKN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0982 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SMIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.22 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SORKON จ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.064 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SST จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
STEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SVI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SWC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
SYNTEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
TAE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TAKUNI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0375 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TCMC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TCOAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
THE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TITLE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0277777778 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TITLE จ่ายปันผล หุ้นปันผล 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
TMILL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TNPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท กำไรสะสม
TPCH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0623 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TRITN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TSR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TSTE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท กำไรสะสม
TWPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.32 บาท กำไรสะสม
UTP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
UVAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
VARO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WPH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0625 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
ATP30-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
25 พ.ค. BWG-W4 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
27 พ.ค. CMO XD หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
FTREIT XD หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
FUTUREPF XD หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
HPF XD หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
KAMART XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-II XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-PAT XD หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-STOR XD หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT XD หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT2 XD หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SEAFCO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
ESTAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
KCM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0034 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SCI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท กำไรสะสม
SIAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.217 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SYMC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
28 พ.ค. BGC XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SUTHA XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
MIT XN หุ้นละ 0.205 บาท
AU จ่ายปันผล หุ้นละ 0.19 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
BCH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
BSM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.015 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
FVC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
HTECH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 61)
NWR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0522 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
RML จ่ายปันผล หุ้นละ 0.015 บาท กำไรสะสม
TVI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
WHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0833 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
29 พ.ค. BWG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.023 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
JSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.01 บาท กำไรสะสม
NTV จ่ายปันผล หุ้นละ 1.46 บาท กำไรสะสม
PPM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.033 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
SSSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.165 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
STA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TRUE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
TWP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.219 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
ACAP-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
30 พ.ค. HPT XW 5 : 1
GYT จ่ายปันผล หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61 และกำไรสะสม)
PLANB จ่ายปันผล หุ้นละ 0.091 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 61)
31 พ.ค. DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0324 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
OISHI จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
2S-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
มิถุนายน 2562
1 มิ.ย. MIDA-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
ML-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SKY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
4 มิ.ย. AIMIRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1822 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNCG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2641 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CRYSTAL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1319 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
DIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
IVL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
POPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.254 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
PPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.171 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SIRIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1452 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
6 มิ.ย. BOFFICE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1519 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GLANDRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1767 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
INGRS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.026 บาท กำไรสะสม
RICHY-W1 ซื้อขายวันสุดท้าย
JMART-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 มิ.ย. RICHY-W1 XE 1 : 1.22449 @ 1.47 บาท
7UP XW 5 : 1
BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BRRGIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
CMO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.13 บาท กำไรสะสม
FTREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.167 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
GVREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2182 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
JASIF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1304 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TSC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62)
8 มิ.ย. TNPC-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
10 มิ.ย. AMATAR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SEAFCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SPRIME จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1419 บาท (รอบ 17 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SRIPANWA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1665 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
11 มิ.ย. B-WORK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1912 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
CPNREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.4055 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
TIF1 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
12 มิ.ย. FUTUREPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.358 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
KAMART จ่ายปันผล หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SHREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.0959 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
SPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.385 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
13 มิ.ย. PPPM XR 2 : 1 @ 2.00 บาท
BGC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
MNIT2 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.065 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
SUTHA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
14 มิ.ย. M-II จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-STOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
17 มิ.ย. HPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.093 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
M-PAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.183 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
20 มิ.ย. HREIT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.1987 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 62)
25 มิ.ย. DIMET-W2 ซื้อขายวันสุดท้าย
26 มิ.ย. DIMET-W2 XE 1 : 1 @ 1.15 บาท
28 มิ.ย. TRC XR 9 : 5 @ 0.125 บาท
กรกฎาคม 2562
1 ก.ค. META XW 14 : 1
3 ก.ค. RICHY-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
15 ก.ค. PPPM XW 3 : 1
18 ก.ค. AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย.61-28 ก.พ.62 และกำไรสะสม)
20 ก.ค. DIMET-W2 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
31 ก.ค. VI XR 1 : 2 @ 0.05 บาท
สิงหาคม 2562
5 ส.ค. B XR 1 : 1 @ 0.33 บาท
B XW 3 : 1
7 ส.ค. PTL XD หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)
23 ส.ค. PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ต.ค.61-31 มี.ค. 62 และกำไรสะสม)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ