ข่าวอินโฟเควสท์
16:12 TSC ตั้งเป้ารายได้งวดปี 61/62 ที่ 3.16 พันลบ.-อัตรากำไรสุทธิแตะ 9% ตามการออกสินค้าใหม่   นายสริศ พัฒนะเมลือง กรรมการ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล (TSC) เป…
16:12 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดกนง. 26 มิ.ย.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.75% ท่ามกลางความกังวลต่อประเด็นเสถียรภาพระบบการเงิน   ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ค…
16:09 ธนาคารกลางบราซิลมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 6.5% เป็นครั้งที่ 10 ติดต่อกัน   คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางบราซิล (Copom) มีมติคงอัตร…
16:05 ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2562   ชนิด ราคา (บาท) มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก. 2.10 2.30 มันเส้น/100 กก. ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเข…
15:51 SKE คาดผลงาน Q2/62 ใกล้เคียง Q1/62 แม้เข้าโลว์ซีซั่น-แนวโน้ม H2/62 โตดี-เตรียมปิดดีลรฟฟ.พลังงานทดแทนอย่างน้อย 1 ดีล   นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา…

บอร์ด ตลท.ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน CMDF หนุนจำนวนครบพร้อมเริ่มประชุมปลาย พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 17:13:14 น.

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)  มีมติแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายไพบูลย์  นลินทรางกูร นางโชติกา สวนานนท์ และนายอนุชิต  อนุชิตานุกูล  ซึ่งทั้ง 3 รายเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์อย่างยาวนานในตลาดทุน โดยจะทำงานร่วมกับกรรมการโดยตำแหน่งอีก 6 ราย ที่เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้ในขณะนี้มีคณะกรรมการ CMDF ครบทั้ง 9 รายแล้ว ซึ่งกำหนดการประชุมคณะกรรมการ CMDF ครั้งแรกจะจัดขึ้นปลายเดือน พ.ค.62

สำหรับคณะกรรมการ CMDF ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ชุดแรก ทั้ง 9 ราย ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นประธานกรรมการ, นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เป็นรองประธานกรรมการ

กรรมการ ประกอบด้วย นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้แทนกระทรวงการคลัง,  นางสาววชิรา อารมย์ดี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย , นายสุรินทร์  ตนะศุภผล  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลท.

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายไพบูลย์ นลินทรางกูร , นางโชติกา สวนานนท์ และ และนายอนุชิต อนุชิตานุกูล ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ ตลท.โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.62 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ CMDF ไว้ดังนี้ กำหนดนโยบายการบริหารงานและให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน และงบประมาณประจำปีของกองทุน , พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน รวมทั้งติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว , ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ , ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบหรือข้อบังคับกองทุน และกระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง