MFC เสนอขายกองทุนตราสารหนี้ในปท. อายุ 9 เดือน จองซื้อ 10-18 มิ.ย. คาดผลตอบแทน 1.70% ต่อปี

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 5, 2019 11:27 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี (MFC) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีกาญจนทรัพย์ 9 ซีรี่ส์ 1 หรือ MK9S1 ระหว่างวันที่ 10-18 มิถุนายนนี้ โดยเป็นกองทุนตราสารหนี้ในประเทศอายุโครงการประมาณ 9 เดือน ซึ่งจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่า 1.70% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV ทั้งนี้ผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 9 เดือนได้ ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

ประมาณการผลตอบแทนรวมที่ได้รับจากการลงทุน 1.92% ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 0.22%ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่าย 1.70%ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาด หรือการเรียกเก็บภาษีมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MK9S1 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีคุณภาพในประเทศ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ เงินฝาก และตราสารหนี้เอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade)

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่ากองทุนเปิด MK9S1 จะลงทุนดังนี้ ตราสารหนี้ภาครัฐ สัดส่วนการลงทุน 70.73% ผลตอบแทนตราสาร 1.75%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 1.24%ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.50%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.24%ต่อปี ตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เมืองไทยแคปปิตอล จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.25%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี และตราสารหนี้ระยะสั้นบริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) rating BBB+ สัดส่วนการลงทุน 9.76% ผลตอบแทนตราสาร 2.25%ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.22%ต่อปี ทั้งนี้กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

กองทุนเปิด MK9S1 เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก ยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้ และสามารถลงทุนได้นาน 9 เดือน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ