(เพิ่มเติม) KGI ออก DW อ้างอิง CPALL, PTT, SAWAD, GULF, SET50 Index เทรดพรุ่งนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:36 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)(KGI) จะ ทั้งนี้ เป็นการเสนอขาย DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) และประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) ใช้ บริษัทจะเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct lising) ดัชนีที่ใช้ชำระราคา เป็นราคาสำหรับการส่งมอบหรือใช้อ้างอิงเพื่อคำนวณส่วนต่างของราคาเพื่อใช้ในการชำระหนี้ในวันซื้อ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อในระดับ A- โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28

เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) จำนวน 6 หลักทรัพย์ อ้างอิง บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL), บมจ. ปตท. (PTT), บมจ.
ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD), บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และดัชนีราคา SET50 Index โดยจะทำการซื้อวัน
แรกในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด DW ดังนี้
DW       หุ้นอ้างอิง    จำนวน  ราคาใช้สิทธิ  อัตราใช้สิทธิ    เทรดวันแรก  ครบกำหนดอายุ
              (ล้านหน่วย)  (บาท)  (บาท : อ้างอิง)
CPAL13P1911A  CPALL    120.00   72.00   7.2 : 1     7 มิ.ย.62   27 พ.ย.62
PTT13C1911A   PTT     120.00   50.00    13 : 1     7 มิ.ย.62   27 พ.ย.62
SAWA13C1911A  SAWAD    120.00   60.00    13 : 1     7 มิ.ย.62   27 พ.ย.62
GULF13P1910A  GULF     120.00   70.00   4.25 : 1     7 มิ.ย.62   1 พ.ย.62
S5013P1909B   SET50 Index 220.00   1,050 0.03774 : 1     7 มิ.ย.62   2 ต.ค.62
S5013C1909B   SET50 Index 220.00   1,150 0.03704 : 1     7 มิ.ย.62   2 ต.ค.62

ขายวันสุดท้าย (Final Settlement Price) ของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า Series ID S50U19 ที่ประกาศโดยบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

มิถุนายน 2561

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ