ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 12 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 06:56 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน  ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
THRE   นาย โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562   300,000  0.76 ซื้อ
PB    นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 11/06/2562    10,000  60.00 ซื้อ
MONO   นาย ซังโด ลี              ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 12/06/2562  1,000,000  0.12 ซื้อ
MONO   นาย พิชญ์ โพธารามิก           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562  3,000,000  1.89 ซื้อ
ROBINS  นาย สุทธิธรรม จิราธิวัฒน์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 11/06/2562   100,000  56.75 ซื้อ
VL    นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์         ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562   349,700  1.51 ซื้อ
SE    นาง สิษฏ์ฐา แซ่เตียว           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562    13,000  1.90 ขาย
COLOR  นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562   100,000  1.28 ซื้อ
SLP   นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562   200,000  0.71 ซื้อ
SALEE  นาย สุชาติ จิวะพรทิพย์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562   100,000  1.00 ซื้อ
OSP   นาย เกริก วณิกกุล            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 11/06/2562   100,000  34.75 ขาย
HFT   นาย หมิง ซัน เยน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 10/06/2562    20,000  2.76 ซื้อ
HFT   นาย หมิง ซัน เยน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 11/06/2562    30,000  2.76 ซื้อ
HFT   นาย หมิง ซัน เยน            ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 12/06/2562    20,000  2.76 ซื้อ
HMPRO  นาย มานิต อุดมคุณธรรม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 11/06/2562   486,100  17.20 ขาย
HMPRO  นาย มานิต อุดมคุณธรรม          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 11/06/2562   513,900  17.30 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ