ข่าวอินโฟเควสท์
01:07 "หัวเว่ย"โต้"วอชิงตัน โพสต์" หลังปูดข่าวช่วยเกาหลีเหนือวางเครือข่ายระบบไร้สายเชิงพาณิชย์   หนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์รายงานว่า บริษัทหัวเว่ย เท…
00:45 "ไมโครซอฟท์"ทุ่ม 1 พันล้านดอลล์ใน OpenAI ของ"อีลอน มัสก์"   บริษัทไมโครซอฟท์ อิงค์แถลงในวันนี้ว่า ทางบริษัทจะลงทุนเป็นจำนวนเงิน 1 พันล้านดอลลาร…
00:15 "ทรัมป์"ยันข่าวอิหร่านจับสายลับ CIA เป็นเรื่องโกหก   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวีตข้อความในวันนี้ ปฏิเสธข่าวที่ว่า อิหร่านสามารถทำลายเครือข่าย…
23:43 บอนด์ยีลด์สหรัฐร่วง นักลงทุนจับตาเฟดลดดอกเบี้ยสัปดาห์หน้า   อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการปรับลดอัตรา…
23:29 ราคาทองฟิวเจอร์แทบไม่ขยับ ตลาดขาดแรงหนุนจากคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ย 0.50%   ราคาทองฟิวเจอร์แทบไม่เคลื่อนไหวในวันนี้ โดยตลาดขาดแรงหนุนจากคาดการณ์กา…

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 18 มิ.ย. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 06:58:07 น.
ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)
ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                             ความสัมพันธ์*              ประเภท    วันที่ได้มา/          จำนวน    ราคา  วิธีการได้
หลักทรัพย์  จำหน่าย                           จำหน่าย
COMAN    นาย สมบูรณ์ ศุขีวิริยะ                     คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  12/06/2562       19,800      3.40    ขาย
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(วัชรี ศุขีวิริยะ)
JMART    นาง ณัชชา นิธิศโสภณ                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  18/06/2562       10,000      8.95    ซื้อ
JKN      นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์                นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน     หุ้นสามัญ   17/06/2562   10,000,000      10.00    ขาย
คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกัน
ฉันสามีภริยา และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวม
กันเกินร้อยละ 30 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด
(MEDIA KING CAPITAL LTD)
SAPPE    นางสาว สุธาทิพย์ จันทรังษี                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/06/2562        5,000    19.90    ขาย
DDD      นาย ณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ                   คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  17/06/2562        8,000    24.80    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นางพรทิพย์ เครือประดับ)
TMILL    นาย ประภาส ชุติมาวรพันธ์                  ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/06/2562       47,700      2.88    ซื้อ
TNR      นางสาว ศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์              ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/06/2562        9,800    10.00    ซื้อ
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  18/06/2562      120,000    28.00    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
THG      นาย บุญ วนาสิน                         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน            หุ้นสามัญ  18/06/2562      130,000    28.25    ซื้อ
ด้วยกันฉันสามีภริยา
(นาง จารุวรรณ วนาสิน)
BGC      นาง สุรัชนี เบญจจินดา                       ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  18/06/2562       20,000     12.40    ขาย
BGC      นาย กษม ชนะวงศ์                        ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  18/06/2562       25,800     12.30    ขาย
PG       นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา                     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  18/06/2562        5,000      5.70    ซื้อ
PB       นางสาว ฉวีวรรณ์ ประคองทรัพย์              ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/06/2562        5,000    60.50    ขาย
MC       นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/06/2562      100,000      7.50    ซื้อ
MC       นาง ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์                    ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/06/2562      100,000      7.60    ซื้อ
CHG      นาย กำพล พลัสสินทร์                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  13/06/2562    1,000,000       2.28    ขาย
CHG      นาย กำพล พลัสสินทร์                      ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  17/06/2562    1,000,000       2.31    ขาย
RPH      ศาตราจารย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์               ผู้รายงาน                 หุ้นสามัญ  18/06/2562        9,800      5.15    ซื้อ
VL       นางสาว รักชนก สำเนียงล้ำ                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  14/06/2562      300,000      1.50    ขาย
PORT     นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล                      ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   14/06/2562       46,520      1.10    ขาย
AKR      นาย ดรุณวัฒน์ น้อยใจบุญ                    ผู้รายงาน               วอร์แรนท์   18/06/2562    1,683,326       0.16    ขาย
AAV      นาย ปรีชญา รัศมีธานินทร์                   ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  17/06/2562    1,000,000       4.00    ขาย
ICC      นาย บุญเกียรติ โชควัฒนา                     ผู้รายงาน                หุ้นสามัญ  17/06/2562        9,100    41.50    ซื้อ

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล ด้วยความระมัดระวัง ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง