ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 108,666 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:26 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ Yield Curve ปรับลดลงประมาณ 1-21 bps. ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากผลการประมูลพันธบัตรระยะยาว

มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 108,666 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ
1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 7,701 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 3,785 ล้านบาท
ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ซื้อสุทธิ 4,995 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.88% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%
ภาพรวมของตลาดในวันนี้

ในวันนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนค่อนข้างมาก โดยการประมูลพันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 50 ปี (LB676A) วงเงิน 8,000 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 3.2995% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 26 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 5.54 เท่าของ
วงเงินประมูล ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลรุ่นอายุ 5 ปี (LB23DA) วงเงิน 30,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 1.28420%
เท่ากับ Yield ตลาดของวันก่อนหน้า โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 2.35 เท่าของวงเงินประมูล ด้านกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้
NET INFLOW 4,995 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET BUY 4,995 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired)
สำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 1,809 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามผลการประชุม Fed ในคืนนี้
สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ไทย        19-06-2019     %Change
มูลค่าการซื้อขาย        108,665.54 ลบ.
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน  1.72 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี    1.80 %      0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี    1.88 %     -0.01 %
มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)
ประเภทตราสาร           ล้านบาท     %Change
ตั๋วเงินคลัง             414.15       n/a
พันธบัตรรัฐบาล          49,511.29      +182 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล          0.00       n/a
พันธบัตร ธปท.          51,442.50      -45 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ           64.71      -95 %
หุ้นกู้เอกชน            4,859.82      +23 %
พันธบัตรต่างประเทศ           0.00       n/a
หมายเหตุ: n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ