ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 10 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 10, 2019 08:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562
 05 มิ.ย.-08 ส.ค.   GOLD    เสนอซื้อ      2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
 21 มิ.ย.-26 ก.ค.   BFIT    เสนอซื้อ      121,530,031 หุ้น หุ้นละ 18.00 บาท

กรกฎาคม 2562
 10 ก.ค.       ARIN    หลักทรัพย์ใหม่    600,000,000 หุ้น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (MAI)
            B52    XR        9 : 2 @ 0.20 บาท
            AIRA-W2  XE        1 : 1.00237 @ 3.49173 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 18 ก.ค. - 1 ส.ค. 2562)
            BDMS    หลักทรัพย์เพิ่มทุน   4,276,550 หุ้น
            IEC    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
            LVT    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
            YNP    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 11 ก.ค.       STANLY   XD        หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TRUBB เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Thai Rubber Latex Corporation (Thailand) Public Co., Ltd.

ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Thai Rubber Latex Group Public Company Limited

ไม่เปลี่ยนแปลงชื่อย่อ

 12 ก.ค.       TTT    XD        หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            BRRGIF   ลดทุนจดทะเบียน   จากหุ้นละ 10.30 บาท เป็นหุ้นละ 9.70 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 15 ก.ค.       PPPM    XW        3 : 1
            AIMIRT   XB        -
 16 ก.ค.       S-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 18 ก.ค.       VGI    XD        หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 มี.ค.-28 ก.พ. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ก.ค.       TSE    XT        5 : 1
 20 ก.ค.       DIMET-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 26 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BTS    XD        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 31 ก.ค.       VI     XR        1 : 2 @ 0.05 บาท (จองซื้อ 16 - 20 ธ.ค. 2562)
            TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

สิงหาคม 2562
 01 ส.ค.       KYE    XD        หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    XD        หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 02 ส.ค.       BLAND   XD        หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ส.ค.       AIRA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 05 ส.ค.       B     XR        1 : 1 @ 0.33 บาท (จองซื้อ 26 - 30 ส.ค. 2562)
            B     XW        3 : 1
 06 ส.ค.       EPG    XD        หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 07 ส.ค.       PTL    XD        หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กันยายน 2562
 19 ก.ย.       TSI    XR        1 : 2 (จองซื้อ 3 - 9 ต.ค. 2562)

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ