ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 12 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 08:36 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ขอแก้ไข โดยการยกเลิกการขึ้นเครื่องหมาย XR ของ VI ในวันที่ 31 ก.ค.2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 ก.ค.2562 เวลา 18:19 น.) และขอแก้ไขรายละเอียดการขึ้นเครื่องหมาย XT ของ TSE จากเดิมวันที่ 19 ก.ค. 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 20 ส.ค. 2562 (ตามข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 17:04 น.) โดยเนื้อหาที่ถูกต้อง หลังแก้ไขแล้วเป็นดังนี้

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562
 05 มิ.ย.-08 ส.ค.   GOLD    เสนอซื้อ     2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
 21 มิ.ย.-26 ก.ค.   BFIT    เสนอซื้อ     121,530,031 หุ้น หุ้นละ 18.00 บาท
กรกฎาคม 2562
 12 ก.ค.       AIMCG   หลักทรัพย์ใหม่   288,000,000 หน่วย กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (SET)
            TTT    XD       หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TASCO   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  800,000 หุ้น
            BRRGIF   ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 10.30 บาท เป็นหุ้นละ 9.70 บาท
                         ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน
 15 ก.ค.       PPPM    XW       3 : 1
            AIMIRT   XB       -
 16 ก.ค.       S-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 18 ก.ค.       VGI    XD       หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 มี.ค.-28 ก.พ. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 20 ก.ค.       DIMET-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 ก.ค.       BMSCITH  XD       หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 25 ก.ค.       THMUI   XD       หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 26 ก.ค.       STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 30 ก.ค.       BTS    XD       หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 31 ก.ค.       TTT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
สิงหาคม 2562
 01 ส.ค.       KYE    XD       หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TMW    XD       หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 02 ส.ค.       BLAND   XD       หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 03 ส.ค.       AIRA-W2  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 05 ส.ค.       B     XR       1 : 1 @ 0.33 บาท (จองซื้อ 26 - 30 ส.ค. 2562)
            B     XW       3 : 1
 06 ส.ค.       EPG    XD       หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 07 ส.ค.       PTL    XD       หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 09 ส.ค.       BMSCITH  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LHK    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            THMUI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            VGI    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 14 ส.ค.       TMW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       BLAND   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ส.ค.       TR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ส.ค.       TSE    XT       5 : 1
 22 ส.ค.       EPG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KYE    จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 23 ส.ค.       PTL    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 26 ส.ค.       BCT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
กันยายน 2562
 19 ก.ย.       TSI    XR       1 : 2(จองซื้อ 3 - 9 ต.ค. 2562)

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ