ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 18 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 08:15 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

มิถุนายน 2562
05 มิ.ย.-08 ส.ค. GOLD เสนอซื้อ 2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท
21 มิ.ย.-26 ก.ค. BFIT เสนอซื้อ 121,530,031 หุ้น หุ้นละ 18.00 บาท
กรกฎาคม 2562
18 ก.ค. VGI XD หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
RICHY หลักทรัพย์เพิ่มทุน 109,556 หุ้น
TVD หลักทรัพย์เพิ่มทุน 26,454 หุ้น
AEONTS จ่ายปันผล หุ้นละ 2.35 บาท (รอบ 1 ก.ย. 2561-28 ก.พ. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
TMD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.85 บาท (รอบ 1 ม.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
20 ก.ค. DIMET-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
22 ก.ค. 1DIV XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
SMM เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
Siam Inter Multimedia Public Company Limited
ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Stark Corporation Public Company Limited
เปลี่ยนชื่อย่อเป็น "STARK"
24 ก.ค. BMSCITH XD หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
25 ก.ค. THMUI XD หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
TIF1 XD หุ้นละ 0.134 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TLHPF XD หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 ก.ค. BKKCP XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
DTAC XD หุ้นละ 1.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
MIPF XD หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TLGF XD หุ้นละ 0.2309 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
STANLY จ่ายปันผล หุ้นละ 8.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
30 ก.ค. BTS XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
31 ก.ค. TTT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.70 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
สิงหาคม 2562
01 ส.ค. KYE XD หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TMW XD หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
02 ส.ค. BLAND XD หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
03 ส.ค. AIRA-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -
05 ส.ค. B XR 1 : 1 @ 0.33 บาท (จองซื้อ 26 - 30 ส.ค. 2562)
B XW 3 : 1
06 ส.ค. EPG XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
SPORT-W7 XE 1 : 1 @ 0.20 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 14 - 28 ส.ค. 2562)
07 ส.ค. AIMIRT XD หุ้นละ 0.243 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
PTL XD หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
1DIV จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
09 ส.ค. BMSCITH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
DTAC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
LHK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
THMUI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
VGI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
13 ส.ค. TIF1 จ่ายปันผล หุ้นละ 0.134 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TLHPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
14 ส.ค. TMW จ่ายปันผล หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
15 ส.ค. BKKCP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BLAND จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
BTS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
MIPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
TLGF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.2309 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
19 ส.ค. TR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
20 ส.ค. TSE XT 5 : 1
21 ส.ค. NEP-W3 XE 1 : 1 @ 0.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 ส.ค. - 12 ก.ย. 2562)
22 ส.ค. AIMIRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.243 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
EPG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
KYE จ่ายปันผล หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
23 ส.ค. PTL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
26 ส.ค. BCT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ
กันยายน 2562
03 ก.ย. NEX XB 1 : 1

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ