ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 24 ก.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 25, 2019 07:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59)

ชื่อบริษัท  ชื่อผู้บริหาร              ความสัมพันธ์*       ประเภท วันที่ได้มา/     จำนวน   ราคา วิธีการได้
                                  หลักทรัพย์ จำหน่าย              จำหน่าย
QLT   นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 04/07/2562    4,000   3.88 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT   นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 05/07/2562    5,000   3.88 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT   นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 08/07/2562    3,000   3.88 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
QLT   นาย โดมเดช ศรีพิณเพราะ        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 10/07/2562    5,000   3.88 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (อัญชุลี ศรีพิณเพราะ)
CTW   นาย สุวิทย์ วีระพงษ์           คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 15/07/2562    20,000   7.85 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางเรวดี วีระพงษ์)
SANKO  นาย มาซามิ คัตซูโมโต          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 23/07/2562   200,000   0.23 ขาย
STHAI  นาย ศิรสิทธิ์ พศวัตร           ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/07/2562  10,000,000   0.01 ซื้อ
ECL   นาง ดวงรัตน์ แจ้งมงคล         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      วอร์แรนท์ 22/07/2562  1,230,000   0.69 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (พ.ต.อ.ระวิก แจ้งมงคล)
ECL   นาย ประภากร วีระพงษ์         คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      วอร์แรนท์ 23/07/2562   600,000   0.74 ขาย
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นางนพวรรณ วีระพงษ์)
AIMCG  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ       ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 22/07/2562    5,000   9.90 ซื้อ
AIMCG  นาย จรัสฤทธิ์ อรรถเวทยวรวุฒิ       ผู้รายงาน       หน่วยทรัสต์ 23/07/2562    10,000   9.90 ซื้อ
TAE   นาย สมจิตต์ ลิ้มวัฒนะกูร          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 24/07/2562   172,657   4.06 ขาย
PRO   นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลภักดี        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/07/2562   400,000   0.35 ซื้อ
PRO   นางสาว วิไลลักษณ์ สกุลภักดี        ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/07/2562   812,100   0.35 ซื้อ
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล           ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 22/07/2562   400,000   0.81 ขาย
EPCO   นาย ยุทธ ชินสุภัคกุล           ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 23/07/2562   200,000   0.77 ซื้อ
SMART  นาย ประทีป ทีปกรสุขเกษม        คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กิน      หุ้นสามัญ 19/07/2562    50,000   1.08 ซื้อ
                       ด้วยกันฉันสามีภริยา
                       (นาง ชลธิชา ทีปกรสุขเกษม)
GLOBAL  นาย อนวัช สุริยวนากุล          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 22/07/2562   400,000  16.65 ซื้อ
IHL   นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์          ผู้รายงาน        หุ้นสามัญ 23/07/2562   980,000   5.04 ซื้อ
IHL   นาย วศิน ดำรงสกุลวงษ์          ผู้รายงาน        วอร์แรนท์ 23/07/2562   980,000   2.87 ขาย
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ