ข่าวอินโฟเควสท์
08:55 นายกฯ อังกฤษยื่นหนังสือขอเลื่อนเวลา Brexit ตามมติสภา พร้อมแนบจดหมายไม่เห็นด้วยไปยังสหภาพยุโรป   นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า …
08:10 รัฐสภาอังกฤษมีมติเลื่อนการตัดสินใจข้อตกลง Brexit   สภาผู้แทนราษฎรอังกฤษลงมติสนับสนุนการแปรญัตติให้เลื่อนการตัดสินใจรับรองข้อตกลงการถอนตัวของอัง…
22:49 (เพิ่มเติม) ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักกา…
20:55 ที่ประชุมสภาฯ ลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ ปี 63 วาระแรก ด้วยคะแนน 251 เสียง   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.ง…
17:04 "แครี ลัม" ประกาศสนับสนุนตำรวจใช้กำลังอย่างเหมาะสม รับมือการประท้วงวันพรุ่งนี้   สื่อต่างประเทศรายงานว่า นางแครี ลัม ผู้นำฮ่องกงได้ประกาศผ่านทา…

ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 6 ส.ค. 2562

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 08:16:53 น.
ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2562
มิถุนายน 2562

05 มิ.ย.-08 ส.ค.      GOLD       เสนอซื้อ           2,323,720,000 หุ้น หุ้นละ 8.50 บาท

กรกฎาคม 2562

23 ก.ค.-28 ส.ค.      STARK      เสนอซื้อ           323,211,005 หุ้น หุ้นละ 0.60 บาท

26 ก.ค.-02 ก.ย.      ALUCON     เสนอซื้อ           21,002,386 หุ้น หุ้นละ 168.00 บาท

สิงหาคม 2562

06 ส.ค.              DOHOME     หลักทรัพย์ใหม่       1,856,160,000 หุ้น หมวดพาณิชย์ (SET)

EPG        XD               หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

WHABT      XD               หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

WHART      XD               หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

SPORT-W7   XE               1 : 1 @ 0.20 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 14 - 28 ส.ค. 2562)

WHABT      XN               หุ้นละ 0.02 บาท

WHART      XN               หุ้นละ 0.02 บาท

FC         เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์   ชื่อบริษัทเดิม: บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

Food Capitals Public Company Limited
ชื่อบริษัทใหม่: บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
Prime Road Power Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: PRIME
FC-W1      เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์   ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: FC-W1
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: PRIME-W1
FC-W2      เปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์   ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม: FC-W2
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่: PRIME-W2

07 ส.ค.              AIMIRT     XD               หุ้นละ 0.243 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

DREIT      XD               หุ้นละ 0.2516 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

PTL        XD               หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

DREIT      XN               หุ้นละ 0.075 บาท

08 ส.ค.              PTTEP      XD               หุ้นละ 2.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

SCC        XD               หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

09 ส.ค.              BMSCITH    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.30 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

DTAC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.26 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

LHK        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

THMUI      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

VGI        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.054 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

13 ส.ค.              SCCC       XD               หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TIF1       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.134 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TLHPF      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.37 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

14 ส.ค.              TMW        จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.80 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

15 ส.ค.              B52-W1     ซื้อขายวันสุดท้าย     -

1DIV       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

BKKCP      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

BLAND      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

BTS        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

MIPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.42 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TLGF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2309 บาท (รอบ 1 มี.ค.-31 พ.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

16 ส.ค.              ADVANC     XD               หุ้นละ 3.78 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

BROOK      XD               หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

SNC        XD               หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

B52-W1     XE               1 : 0.657 @ 2.283 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 20 ส.ค. - 9 ก.ย. 2562)

CPNCG      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3558 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

CRYSTAL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1844 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

POPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3386 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

PPF        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.228 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

SIRIP      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

SPF        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

19 ส.ค.              RPH        XD               หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

LHHOTEL    จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.28 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

LHPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.135 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

LHSC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.155 บาท (รอบ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

QHHR       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

QHPF       จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.145 บาท (รอบ 1 พ.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

TR         จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

20 ส.ค.              TSE        XT               5 : 1

21 ส.ค.              NEP-W3     XE               1 : 1 @ 0.55 บาท (ยื่นใช้สิทธิ 29 ส.ค. - 12 ก.ย. 2562)

22 ส.ค.              AIMIRT     จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.243 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

EPG        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

KYE        จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.55 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

WHABT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1365 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

WHART      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.1715 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

23 ส.ค.              DREIT      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.2516 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

PTL        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

PTTEP      จ่ายปันผล          หุ้นละ 2.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

SCC        จ่ายปันผล          หุ้นละ 7.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

26 ส.ค.              DIF        XD               หุ้นละ 0.3469 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

BCT        จ่ายปันผล          หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 เม.ย. 2561-31 มี.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

28 ส.ค.              SCCC       จ่ายปันผล          หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

30 ส.ค.              SPORT-W7   เพิกถอนหลักทรัพย์    -

SNC        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

กันยายน 2562

02 ก.ย.              RPH        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

03 ก.ย.              GPSC       XR               1 : 0.8819 @ 56.00 บาท (จองซื้อ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562)

NEX        XR               1 : 1 @ 1.00 บาท (จองซื้อ 19 - 25 ก.ย. 2562)

ADVANC     จ่ายปันผล          หุ้นละ 3.78 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

04 ก.ย.              BROOK      จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

11 ก.ย.              B52-W1     เพิกถอนหลักทรัพย์    -

DIF        จ่ายปันผล          หุ้นละ 0.3469 บาท (รอบ 1 เม.ย.-31 ก.ค. 2562) ปันผลจากกำไรสุทธิ

18 ก.ย.              SMART      XW               5 : 1

19 ก.ย.              TSI        XR               1 : 2 (จองซื้อ 3 - 9 ต.ค. 2562)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง